Supersankarien hypoteesi pätee!

Viimeinen viikko päättyi miellyttävällä tavalla Supersankareiden todetessa kurssityön hypoteesin olevan pätevä. Projektin draaman kaari esittäytyykin nyt eheänä kokonaisuutena, tässä siitä yhteenveto.

Lähtökohtana työlle oli yhteinen pohdinta mielenkiintoisesta aineistosta, josta syntyikin melko nopeasti tutkimuskysymys: onko nuorten naisten ja miesten asenteissa kehitysyhteistyötä kohtaan tilastollisesti huomattavissa oleva ero?

Kurssin tavoitteena oli ottaa haltuun erilaiset tutkimusprosessin työvälineet, joiden käyttöönotto olikin hauskaa puuhaa erehdyksien ja oivallusten lomassa. Työn myötä tutuksi tulivat muun muassa yliopiston tarjoamat Office365-ohjelmat ja Zotero sekä niiden ryhmätoiminnot. SPSS oli osalla ryhmäläisistä oppimislistalla, ja sen avulla luodut graafit nousivatkin suurimpaan osaan työn kokonaisuudessa.

Analyysiä tehdessä ei ollut lainkaan varmaa, jääkö hypoteesimme voimaan. Taustana oleva aineisto tosin antoi melko varman osviitan hypoteesimme mahdollisuuksille, mutta pääaineiston heikkouksina oli muun muassa naisten ja miesten vastausmäärien erot. Tärkeää olikin valita juuri oikeat analysoitavat kysymykset, jotta vastaisimme tutkimuskysymykseemme niin sanotusti täsmäiskulla työn laajentumatta liikaa tavoitteisiimme nähden.

Kvantitatiivisen analyysin ja tehtyjen graafien myötä tulokset olivat selvät ja yhteistyöllä loppuraportti syntyikin vaivatta. Tulokset ovat sinänsä mielenkiintoisia ja lisätutkimuksen ideoita ei ollut lainkaan vaikeaa pohtia.

Kurssin parhaimpana antina oli ehdottomasti tutustuminen tutkimusprosessin työkaluihin yhdessä Supersankarien kanssa, i.e. hyvä pössis hyvän ryhmän kanssa! Erityiskiitokset myös työpajoissa toimineille apuopettajille!

Supersankarit kiittää ja kumartaa.