Gazeta Sasha

Gazeta Sasha is the magazine of our organization founded in 2022. Published four times a year, Gazeta aims to cover issues related to society and culture across Eurasia. The newspaper offers the people of Sasha the opportunity to write, photograph and present their skills. In 2024, the main editors of the magazine will be Oliver Reschreiter and Sierra Salazar.

You can join Gazeta’s editorial board by sending a free-form email to sashahallitus@gmail.com.

Latest issue on Issuu.com: https://issuu.com/sashary/docs/3_22_valmis

Gazeta Sasha on ainejärjestömme vuonna 2022 perustettu lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Gazeta tarjoaa sashalaisille mahdollisuuden kirjoittaa, kuvata ja esitellä osaamistaan. Vuonna 2023 lehteä päätoimittavat Oliver Reschreiter ja Sierra Salazar.

Voit liittyä Gazetan toimituskuntaan lähettämällä vapaamuotoisen sähköpostin osoitteeseen sashahallitus@gmail.com.

Tuorein numero Issuu.comissa: https://issuu.com/sashary/docs/3_22_valmis