Retkeilijän luvattu maa – Kansalliskokoelman matkailuaiheiset pienpainatteet

img0001-access_M

 

 

Kansalliskokoelman pienpainatekokoelmaan on talletettu lähes 100 hyllymetriä kotimaisia matkailuun ja retkeilyyn liittyviä pienimuotoisia julkaisuja, kuten mainoksia, esitteitä ja oppaita. Tätä aineistoa ovat tuottaneet matkatoimistot ja matkailuyhdistykset, mutta myös muut tahot kuten laiva- ja lentoyhtiöt sekä rautatiet. Joukossa on myös alan ammattilaistapahtumiin – messuihin, päiviin ja kokouksiin – liittyvää aineistoa. Matkailuaineistoa on 1800-luvulta nykypäivään ja kokoelma karttuu jatkuvasti. Painettua aineistoa voi tilata tutkittavaksi Kansalliskirjaston lukusaliin.

Carl H. Salmisen mielenkiintoinen huvimatka Suomeen, Cunard White Star Line Yhdysvallat, 1939Carl H. Salmisen mielenkiintoinen huvimatka Suomeen, Cunard White Star Line, Yhdysvallat, 1939

Helsingin turisti, 1914

Helsingin turisti, 1914

Pienpainatteet saadaan Kansalliskirjastoon Kulttuuriaineistolain perusteella suoraan valmistajilta eli kirjapainoilta tai julkaisijoilta. Tällaisen esitetyyppisen aineiston kerääminen ja tallettaminen näin kattavasti ei muuten olisi mahdollista, sillä esitteet ovat ilmestymisaikanaan jakelussa lyhyehkön aikaa ja menettävät pian ajankohtaisuutensa eikä niitä siis jälkikäteen juurikaan ole mahdollisuuksia kerätä talteen kuin satunnaisina lahjoituksina.

 

 

 

 

Erikoismatka Helsinki – Paris – Cannes

 Matkailumainokset ovat yksi pienpainatekokoelman käytetyimpiä pienpainateaineistoja. Matkailuun liittyvistä pienpainatteista on digitoitu tähän ryhmään sijoitetut kokoelman vanhimman osan matkailumainokset 1800-luvun jälkipuoliskolta 1940-luvun alkuun. Nämä aikansa aidot dokumentit kertovat omalta osaltaan Suomen ja suomalaisten matkailun historiaa ja sen vaiheita. Tutkijalle ne tarjoavat – muun matkailuun liittyvän aineiston lisäksi – mielenkiintoisen alkuperäisen lähdeaineiston, jota voi tarkastella useistakin eri näkökulmista. Esitteistä löytyvät niin matkakohteet kuin nähtävyydet, millaista ohjelmaa ja retkiä on ollut tarjolla ja kuinka nämä kaikki ovat muuttuneet tai – säilyneet – aikojen  kuluessa.

img0003-access_Mimg0004-access_M

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauneinta Lappia vähimmällä vaivalla

Noin kolmasosa digitoidusta kokonaisuudesta on Suomen matkailijayhdistyksen julkaisuja. Näistä löytyy niin matkailuoppaita, hotellihakemistoja kuin opasvihkosiakin kotimaan matkailuun ja retkeilyyn liittyen. Esitteet on suunnattu paitsi suomalaisille myös ulkomaisille matkailijoille. Joukossa on myös kotimaan matkailuelinkeinon edistämiseen liittyvää aineistoa.

img0005-access_Mimg0006-access_M

 

 

 

 

 

 

 

 

Terijoki – Suomen Riviera

Oman kokonaisuutensa aineistossa muodostavat yksittäisten paikkakuntien esitteet. Näissä on sekä kaupunki- että maaseutukohteita. Kohteiden monipuolisen esittelyn lisäksi niistä löytyy myös paljon vielä jälkikäteenkin kiinnostavaa paikallishistoriallista tietoa: paitsi matkailijoille tarpeellisten palveluiden kuten hotellien ja ravintoloiden mainoksia myös muiden paikallisten liikkeiden mainoksia, karttoja, lähiliikenteen aikatauluja ja liikenneyhteyksiä.

Yksittäisiin paikkakuntiin liittyvän aineiston joukossa on myös eri paikkakuntien tapahtumakalentereita. Näissä kerrotaan lähipäivien elokuvanäytökset, konsertit, teatteriesitykset, tanssiaiset, urheilutapahtumat ja muut menot.

 

img0007-access_M  img000RIVIERA-access_M

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland – A New Holiday Resort

Kiinnostavan aihekokonaisuuden digitoidussa matkailumainoksissa muodostavat ulkomaalaisille turisteille suunnatut Suomen esitteet, joita löytyy mm saksaksi, englanniksi ja ranskaksi. Näitä ulkomaisten turistien houkuttelemiseksi tehtyjä – usein värikkäitä ja houkuttelevia – mainoksia on jo 1900-luvun alusta mutta runsaasti etenkin 1930-luvulta.

Eikö tämä myyntipuhe houkuttelisi matkalle nykypäivänäkin?

The tourist who wishes to get away from the bustle and excitement of the continental seaside place, and is weary of the usual tourist routes; who desires a change which will make for economy and yet effect a cure for overwrought nerves and tired brains; who longs for the freshness and unspoiled charm of an unsophisticated country, but is unwilling to renounce the comforts of modern travelling – cannot do better than decide upon Finland as the scene for a holiday tour. (Finland A New Holiday Resort,1909).

img0009-access_Mimg000lisAkuvaULKOMccess_m

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsinki Olympic City 1940

Vielä lopuksi pieni varoituksen sananen pienpainateaineistojen käyttäjälle: Lähdekritiikki! Koska esitteet on painettu kirjapainoissa usein jo hyvissä ajoin etukäteen ja toimitettu sieltä kirjapainon toimesta vapaakappaleina suoraan Kansalliskirjastolle, voi joskus käydä niinkin, että se, mitä esitellään, ei koskaan toteudukaan… tai toteutuu myöhemmin!

img0011-access_m

Hyvää nojatuolimatkaa menneiden vuosikymmenten matkatunnelmiin!

 

Tutustu digitoituihin matkailumainoksiin Doriassa.