Elävien valokuvien näytännöistä kotikatsomoon: elokuvat pienpainatteissa

Elokuva aiheena tuottaa mainosmateriaalia ja julkaisuja talletettavaksi Kansalliskirjaston kansalliskokoelman pienpainatekokoelmaan riippumatta julkaisujen kaupallisuudesta. Kansalliskokoelmaan talletettavia aineistoja ovat vapaakappaleet julkaisuista, jotka kulttuuriaineistolain mukaan on tehty tai lokalisoitu Suomen markkinoita varten. Eniten aineistoja on tullut ja tulee vieläkin kirjapainoilta, mutta luovutusvelvollisia ovat myös julkaisijat jos aineiston painatuspaikka on ulkomailla. Pienpainatekokoelma karttuu satunnaisesti myös lahjoituksilla.
IMG_1224

Joulukiireitä Viipurissa (1920- tai 1930-luvulta), mainos

Suomessa kattavin ja isoin kokoelma elokuva-aiheista aineistoa on luonnollisesti Kansallisella audiovisuaalisella instituutilla (KAVI), joka on kerännyt kokoelmansa luovutuksilla ja omilla hankinnoilla. Pieni osa KAVI:n aineistosta on Kansalliskirjastolta siirrettyjä vapaakappaleita: 1980-luvulla Kansalliskirjaston vastaanottamat videokasetilla julkaistut kuvaohjelmatallenteet on siirretty KAVI:n haltuun. Vuodesta 1984 lähtien vapaakappaleet Suomessa julkaistavista kuvaohjelmatallenteista ovat menneet suoraan KAVI:lle.

Erotuksena Kansalliskirjaston ja KAVI:n kokoelmien välillä on kokoelmien keräysperiaatteissa: elokuva-arkisto suomalaiseen elokuvaan erikoistuneena ”laitoksena” kerää materiaalia pääosin kotimaisista elokuvista sekä muusta tärkeäksi koskemistaan aiheista, Kansalliskirjasto taas tallettaa kansalliskokoelmaan kotimaista julkaisutoimintaa. Toiminta siis saattaa mennä jonkin verran limittäin, mutta Kansalliskirjastolla saattaa olla aineistoa jota elokuva-arkisto ei ole pystynyt keräämään. Toisin päin elokuva-arkistolla on paljon elokuvaan liittyvää materiaalia joka ei kuulu Kansalliskirjaston tallettamaan kokoelmaan. Lisäksi vielä Kansallisarkistolla on elokuva-aiheista aineistoa, esimerkiksi Jyväskylässä sijainneen elokuvateatteri Opiksi ja Huviksi Oy:n näytösesitteitä.
IMG_1215

Muurahaispolku (1970), juliste

Uusi pienpainatteisiin saapuva aineisto lajitellaan aiheen ja julkaisijan mukaan pääryhmiin ja siitä eteenpäin pienempiin kategorioihin. Elokuva-aihe sijaitsee pienpainatteiden pääryhmässä X, eli kulttuuriala-ryhmän sisällä. Kaikkien pääryhmien ja alaryhmien sisältä löytyy aina omana osanaan yhdistyksiä ja tapahtumia kaupallisten toimijoiden lisäksi, elokuvan sisällä on ainakin elokuvatapahtumia, elokuvayhdistyksiä, elokuvavuokraajia ja –lainaajia, elokuvakerhoja, elokuvien levittäjiä sekä julkaisijoita.

Kokoelman järjestäminen ei silti ole täysin eksaktia tiedettä, tietyn yksittäisen julkaisun etsiminen kokoelmasta voi kestää hivenen aikaa jos sijoituspaikka voi olla useassa eri pääryhmässä (koska aineistot sijoitetaan paitsi aiheen, myös julkaisijan mukaan) tai eri kokoisessa kotelossa. Tutkijan ei kuitenkaan tarvitse vaivata tällä päätänsä, kokoelman henkilökunta on vuosia aineistojen parissa ahertaneita käveleviä tietopankkeja jotka muistavat poikkeuksien poikkeukset.

Kokoelmasta etsitään tutkijan tarkasteltavaksi tapauksesta riippuen joko yksittäisiä julkaisuja tai laajempia kokonaisuuksia, kotilainaan kansalliskokoelman materiaaleja ei luonnollisestikaan saa. Varhaisimpien painatteiden haurauden takia digitointi olisi ajankohtaista, toivottavasti aineisto pääsee Kansalliskirjaston digitointikeskuksen skannerin alle jo lähivuosina.

Tähtien sota -elokuvan kutsulippu vuodelta 1977

Tähtien sota -elokuvan ennakkonäytöksen kutsuvieraslippu vuodelta 1977 (sisäkuva esillä Instagramissa)

Kaikki kuvat saa isommaksi klikkaamalla!

Julisteita, mainoksia ja elokuvaesitteitä:
Julisteet lienevät elokuvista tunnetuin aineistotyyppi, niitä Kansalliskirjastolla on sen verran mitä kirjapainot ovat vapaakappalelähetyksissä vuosien mittaan lähettäneet. Pienpainatekokoelmassa on julisteilta näyttäviä, pienehkön koon perusteella kokoelmaan valittuja elokuvamainoksia, kun taas selvästi isommat elokuvajulisteet on sijoitettu kansalliskokoelman julistekokoelman puolelle. Määrällisesti eniten elokuvamainoksissa on 1920-luvulta 1930-luvun alkuun tehtyjä elokuvateatterien painattamia suikalemaisia esitteitä yksittäisten näytösten sisällöstä.

Lisäksi jonkin verran on saatu myös esitevihkosia, vanhin kokoelmassa oleva vihkonen on vuodelta 1901. Näitä esitteitä on oletettavasti myyty katsojille, välillä mukana on ollut myös esityksen soitto-ohjelma. Nykyisin uusien elokuvien mainoksia tuntuu tulevan satunnaisesti, enimmäkseen kotimaisista elokuvista.

esitteitä/esitevihkosia:

IMG_1326

Elokuvateattereiden ohjelmaesitteitä 1940-luvulla

 

seinälle kiinnitettäviä julisteita/mainoksia:

 

Elokuvateatterien esitteet ja soitto-ohjelmat:
Luksustason elokuvapalatseissa saattoi olla 1900-luvun ensimmäisen puoliskon aikana oma orkesteri ja oma kapellimestari, joka oli valinnut elokuviin sopivimmat klassiset teokset. Ilman ääntä esitetyt elokuvat eivät siis olleet mykkiä, ei edes maaseudulla jonne kiertävät elokuvateatterit veivät näytöksiä. Kansalliskirjaston kokoelmissa on tyhjiä pohjia kiertueiden käyttämistä elokuvamainoksista, joissa usein on mainittu hanuristi tai jopa viulisti näytösten säestäjänä.

Muut elokuvien ja näytösten mainokset:
Lisäksi satunnaisista yksittäisistä elokuvista on myös omia pieniä mainosjulisteita. Filmikatsauksista joita oli etenkin toisen maailmansodan aikaan, on kokoelmassa tallessa mainoksia UFA:n (Universum Film AG) filmikatsauksista ja muutaman suomalaisten filmiyhtiöiden esityssarjoista.

 

Elokuvateattereiden yhteismainoksia:
Helsingin kaupungissa olleiden elokuvateattereiden yhteismainoksista Kansalliskirjastolla on nippu vuosien 1939-1941 isoja seinämainoksia sekä muutama uudempi 1960-luvulta. Yksittäisten elokuvateattereiden pienempiä viikkomainoksia on myös jonkin verran.

IMG_1020

Helsingin elokuvateattereiden ohjelmisto n:o 48 vuonna 1939 (26.11.1939).

 

Elokuvakerhojen painotuotteita:
Elokuvateattereiden lisäksi elokuvia esittivät erilaiset elokuvakerhot, joilla saattoi olla yhtä hienot julisteet, mainokset ja kerhokortit kuin kaupallisilla toimijoilla. Myös kerhojen itse tekemistä elokuvista on talletettu muutama juliste/mainos.

 

Elokuvien levittäjien katalogit ja mainospainatteet:
Elokuvien levittäjistä materiaalia on useilta isoilta levitysyhtiöiltä, sekä eri maiden suurlähetystöiltä jotka vuokrasivat tai lainasivat filmejä erilaisille ryhmille ja yhdistyksille.  Levittäjiltä on Kansalliskirjastolle arkistoitu myös kutsukortteja, joulukortteja ja muuta mainosaineistoa.

 

Elokuva-alan ammattilaiset esittein:
Elokuvan ammatillisen puolen yhdistyksiltä ja liitoilta on tallessa kirjapainoissa teetettyjä asiakirja-aineistoa,  lupakirjoja, säädöksiä, osakekirjoja ja satunnaisesti muuta mitä toiminnassa on tarvinnut painattaa. Elokuvateattereita esitteleviä vihkosia ja avajaisohjelmia on myös säilynyt.

 

Elokuvakaluston mainokset:
Kokoelmassa on myös elokuvakaluston esitteitä, etenkin suomalaisilta levittäjiltä jotka myös maahantoivat elokuvaprojektoreita. Näiden lisäksi yksittäisten projektorivalmistajien, myös aikansa kotiteattereihin tarkoitettujen laitteiden esitteitä on sijoitettu tähän ryhmään.

Elokuvakoneiden mainoksia

Erilaisten elokuvakoneiden mainoksia: rainaheitin, 8mm ja 16mm projektorit.

IMG_1088

Adams Filmi Oy:n edustaman Bauer-filmiprojektorin esite.

 

Video- ja muut kotivideojulkaisut:
Aikojen saatossa myös videoaikakausi ja uudempi DVD-julkaisujen aika on talletettu pienpainatteisiin. Paitsi mainoksia videojulkaisijoilta, valmistajilta ja videovuokraamoilta, kokoelmassa on myös videokasettien kansipapereita 1980-luvun alusta 1990-luvun puolelle.

IMG_1235

Videovuokraamoiden asiakaskortteja ja mainoksia

 

Elokuvatapahtumat ja -festivaalit:
Lisäksi elokuvatapahtumista on kokoelmassa oma osionsa, sisältäen elokuva-alan omat ammatilliset tapahtumat ja tietenkin elokuvafestivaalit. Arkistoitavaksi käyvät niin pienet esitelippuset kuin paksut festivaalikatalogit.

IMG_0962

Night Gallery -elokuvatapahtuman (1993) haitariesite

IMG_1114

Night Visions -festivaalin esite (1998)

Kansalliskirjastoon tulevan aineiston määrä on varmasti vähentynyt viime vuosina, mutta edelleenkin tapahtumat ja järjestöt tuottavat painettuja esitteitä ja muuta materiaalia myös painettuna – vaikka painokone olisikin kodin lasertulostin. Nämäkin pienet julkaisut sopivat ja kuuluvat kansalliskokoelmaan, toivommekin saavamme lahjoituksia erityisesti muualla kuin kirjapainoissa painetuista esitteistä ja julkaisuista. Painotekniikan muutoksista huolimatta Kansalliskirjasto pyrkii jatkossakin keräämään kattavasti kotimaista julkaisutoimintaa tulevien sukupolvien ihasteltavaksi.

Lisätietoja kokoelmasta: kk-pienpainatteet@helsinki.fi