Werner Söderhjelmin kirjekokoelman uusi luettelo käytettävissä

Kirjoittanut: Desiree Räsänen, tietoasiantuntijaArkku Kupolissa_625

Kansalliskirjastolla on hallussaan mittava Werner Söderhjelmin (1859–1931) kirjekokoelma, joka saatiin kirjastoon 1960 isossa matka-arkussa suvun jäsenten monta vuotta kestäneen epäröinnin jälkeen. Kokoelman uusi luettelo on nyt asiakkaiden käytettävissä.

Jarl Werner Söderhjelm oli kansainvälisesti suuntautunut kielitieteilijä, kirjallisuudentutkija, kirjallisuuskriitikko, professori, diplomaatti ja tärkeä suomalainen kulttuurivaikuttaja. Hänen väitöskirjansa käsitteli saksalaista 1700-luvun komediakirjallisuutta, ja vuodesta 1885 hän omistautui filologian tutkimukselle ja uudelle ranskalaiselle kulttuurille. Georg Brandes ja August Strindberg kuuluivat samaan suuntaukseen. Pariisissa 1880-luvulla vietetty aika teki Söderhjelmistä kosmopoliitin, ja intellektuaalisesti hän tunsi yhteenkuuluvuutta koko Euroopan kanssa. Suomen itsenäistyttyä Söderhjelm johti Suomen virallista tietotoimistoa Kööpenhaminassa 1918–1919 ja oli Suomen ensimmäisenä Tukholman-lähettiläänä 1919–1928.

Kirjeet_625

Söderhjelmin kirjekokoelma on valtavan laaja. Saapuneita kirjeitä on sadoilta kirjoittajilta. Mukana on lisäksi suuri määrä perheen ja suvun sisäistä kirjeenvaihtoa, lehtileikkeitä, valokuvia, käsikirjoitusluonnoksia, muistiinpanovihkoja. Alueellisesti kirjeet kattavat Pohjoismaat ja Keski-Euroopan.

Kirjeissä huomiota kiinnittää niiden lämmin ja henkilökohtainen sävy. Söderhjelmin ystäväpiiri oli runsaslukuinen ja pitkäaikainen. Kirjeitä ovat kirjoittaneet kielentutkijat, tiedemiehet, diplomaatit, ystävät, oppilaat, taiteilijat sekä kotimaassa että ulkomailla. Söderhjelm oli todellinen polyglotti: kirjeenvaihtoa on 6–7 kielellä. Vanhimmat kirjeet ovat 1850-luvulta.

Selma_625

Poimintoja kirjeiden lähettäjistä koti- ja ulkomailla

  • poliitikkoja, diplomaatteja: Einar Borenius, Erik von Frenckell, Axel Lille, C. G. E. Mannerheim, Leo Mechelin, J. K. Paasikivi, Hjalmar Procopé, Hannes Ryömä, Teo Snellman, K. J. Ståhlberg, Hugo Suolahti, P. E. Svinhufvud, Oscar von Sydow, Väinö Tanner, Carl Enckell, Paavo Virkkunen
  • kirjailijoita, kuvataiteilijoita, kulttuurivaikuttajia: Minna Canth, V. A. Koskenniemi, Joel Lehtonen, Maila Talvio, F. E. Sillanpää, Werner Söderström, Alvar Renqvist, K. A. Tavaststjerna, Elli Tompuri, Z. Topelius, L. Onerva, Juhani Aho, Amos Anderson, Eero Erkko, Aino Ackté, Ida Aalberg, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt, Jean Sibelius, Carl Larsson, Erkki Melartin, Walter Runeberg, Ville Vallgren, J. J. Tikkanen, Verner von Heidenstam, Selma Lagerlöf
  • tieteentekijöitä: C. G. Estlander, Kai Donner, Oskari Mantere, Emil Nervander, Onni Okkonen, Ernst Palmen, E. N. Setälä, Valfrid Vasenius, Yrjö Hirn, Eliel Aspelin-Haapkylä, J. R. Danielson-Kalmari, Edvard Westermark, Georg Brandes, Gaston Paris, Oscar Levertin, Anton Blanck, Georges Doutrepont,  Torgny Segerstedt, Emil Levy, Léon-Honoré Labande, Ludwig Traube

Kirjallisuudenhistoria ja -tutkimus olivat Söderhjelmin pysyvän kiinnostuksen kohteena. Hän julkaisi mm. huomattavat biografiat K. A. Tavaststjernasta, J. L. Runebergista ja Oscar Levertinista sekä tutkielman keskiaikaisesta Petrus Alfonsin tarinoiden ja sananlaskujen kokoelmasta Disciplina Clericalis yhdessä saksalaisen kielentutkijan Alfons Hilkan kanssa. Söderhjelmillä oli nuoruusvuosistaan lähtien paljon yhteyksiä ruotsalaisiin kirjallisuus- ja kulttuuripiireihin, ja hän oli sekä Runebergin että Ruotsin kirjallisuuden syvällinen tuntija. Hän myös perehdytti ruotsalaiset suomalaiseen kulttuuriin ja muokkasi maaperää suotuisaksi F. E. Sillanpään Nobel-palkinnolle. Hänen diplomaattikaudellaan Tukholman Strandvägenille muodostui kirjallinen salonki, jossa ylläpidettiin maiden välisiä kulttuurisuhteita. Merkittävä ystävä oli Ellen Key (1849-1926), ruotsalainen kirjailija, pedagogi ja naisasianainen.

Söderhjelmin muistiinpanoja ja fotostaattijäljenteitä 1200-luvun ranskalaisesta käsikirjoituksesta.

Söderhjelmin muistiinpanoja ja fotostaattijäljenteitä 1200-luvun ranskalaisesta käsikirjoituksesta.

Söderhjelmin monipuolisuudesta kulttuurin alalla mainittakoon, että hän avusti taidehistorioitsija Karl Wåhlinin (1861–1937) toimittamaa Ruotsin johtavaa kulttuurilehteä ja -instituutiota Ord&Bildiä sen perustamisesta vuodesta 1892 alkaen. Söderhjelm hoiti asiamiehenä lehden Suomen-kontakteja ja hänen välityksellään saatiin ja esiteltiin suomalaisia avustajia ja kulttuuria, esimerkiksi Albert Edelfeltin muotokuvamaalauksia ja kuvituksia. Ord&Bildillä oli näkyvänä ruotsalaisena foorumina merkitystä kulttuurivälittäjänä aikana, jolloin Venäjä pyrki kaventamaan Suomen autonomiaa. Helmikuun manifestin johdosta kerättiin vuonna 1899 Suuri adressi ja sen lisäksi Euroopassa Suomen tukemiseksi Pro Finlandia-adressi, jota varten Söderhjelm kiersi nimienkeräysmatkoilla Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Ranskassa. Keisari ei ottanut vastaan kumpaakaan adressia tuomaan tullutta lähetystöä.

Kirjeiden kirjoittamisen kulta-aika oli 1800-luvulla. Postilaitos kykeni toimittamaan useita kirjeitä yhdelle vastaanottajalle jopa saman päivän kuluessa. Pitkälle 1900-luvulle kirjeet olivat luonteva yhteydenpidon muoto puhelimen rinnalla. Etenkin yläluokan ja nousevan keskiluokan jäsenillä oli runsas kirjeenvaihto. Sivistyneistön naisille kirjeet tulivat keskeiseksi kommunikoinnin muodoksi, johon saattoi upota useita tunteja viikossa tai jopa päivässä. Kirjeillä ylläpidettiin perhe- ja sukulaisuussiteitä ja ystävyyssuhteita samalla intensiteetillä kuin Facebookissa nykyään.

Söderhjelmin Tukholmaan saama kirje, jonka sotasensuuri avasi.

Werner Söderhjelmin kirjekokoelma ei varmaankaan ole täydellinen. Suvun jäsenet ja todennäköisesti kirjeiden lähettäjätkin ovat tehneet poistoja eri syistä. Tutkimuksen lähteinä kirjeillä on kuitenkin erityinen asemansa henkilöhistorioissa. Selvitettäessä perheiden ja sukuverkostojen välisiä suhteita niistä nähdään tutkimuksellisesti ja sosiaalisesti kiinnostavia yhteyksiä, joilla on merkitystä laajemminkin yhteiskuntakerroksia tutkittaessa.

Werner Söderhjelmin perhe oli laaja. Hänen vanhemmillaan, prokuraattori Woldemar Söderhjelmillä ja Amanda Olivia Söderhjelmillä (os. Clouberg) oli 11 lasta. Kaikki lapset koulutettiin, ja lapsista Werner, Alma ja Torsten loivat kukin huomattavan uran muun muassa tutkijoina ja kirjailijoina. Historiantutkija Alma Söderhjelm oli ensimmäinen nainen Suomessa professorina. Werner Söderhjelmin veli, Viipurin hovioikeuden jäsen ja lakimies Karl Söderhjelm oli niin sanotun toisen sortokauden toimien ankara vastustaja. Hän oli poliittisista syistä maasta karkotettuna 1903–1905 ja vangittuna Pietarissa 1913–1914, kuten myös serkku Lennart Clouberg. Suvun naisilla oli yhteyksiä naiskagaaliin, vuonna 1902 perustettuun aktivisti- ja vastarintajärjestöön.

Kirjallisuudentutkija Torsten Söderhjelmin puolison Thyran sisar oli taidemaalari Ellen Thesleff. Werner Söderhjelmin poika, kirjailija, sittemmin Ruotsissa kirjallisen uran luonut Henning Söderhjelm, toimi useita vuosia amanuenssina Keisarillisen Aleksanterin-yliopiston kirjastossa (nykyisessä Kansalliskirjastossa). Aktivisti ja kirjailija Konrad Viktor (Konni) Zilliacus oli Woldemar Söderhjelmin sisarenpoika, prokuraattori Julius Grotenfelt hänen vävynsä ja ministeri J. O. Söderhjelm hänen pojanpoikansa. Prokuraattorin suku ja jälkeläiset alenevissa polvissa muodostavat yhä laajenevan piirin, joka vaikuttaa keskuudessamme tieteessä, kulttuurissa ja politiikassa.

Brev_625Kuvat: Jaakko Tahkokallio

 

One thought on “Werner Söderhjelmin kirjekokoelman uusi luettelo käytettävissä

  1. Lisättäköön kirjeenvaihtokumppaneihin Söderhjelmin ystävä Ludwig Traube (1861-1907), 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun merkittävimpiä keskiajantutkijoita.

Comments are closed.