Etusivu

Yhdenvertainen seksuaalikasvatusmalli ja sen pedagoginen kehittäminen (20 op)  -hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa koko opetustoimen henkilöstön asiantuntemusta ja pedagogisia valmiuksia seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä ja kasvatuksessa oppilaitoksissa. Hankkeen tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppilaitoksissa ja työelämässä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Koulutuksessa herätellään keskustelua osallisuudesta, elämänlaadusta ja hyvinvoinnista ennaltaehkäisemällä tilanteita, joissa saattaa syntyä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvää kaltoinkohtelua (väkivalta, häirintä, laiminlyönti). Hankkeen päämääränä on luoda ja kehittää

  1. Yhdenvertainen seksuaalikasvatusmalli, joka toimii täydennyskoulutusmallina. Tämä rakentuu yhdessä koulutukseen osallistujien kanssa.
  2. Yhdenvertainen seksuaalikasvatusmalli, joka toteutetaan oppilaitoskohtaisesti. Tämä rakentuu koulutukseen osallistujien saaman käyttöteorian (teoria ja luettu kirjallisuus) prosessoinnin ja alueellisten tarpeiden vuoropuhelussa. Opettajat ja ohjaajat luovat seksuaalikasvatusmallin yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Koulutuksessa käytetään yhteistoiminnallisia oppimista edistäviä ja aktivoivia menetelmiä, kuten pienryhmätöitä, vuorovaikutusharjoituksia, draamatyöskentelyä ja verkkotyöskentelyä. Näin osallistujille kehittyy monipuolista pedagogista osaamista siitä, kuinka he voivat toteuttaa seksuaalikasvatusta omassa työssään. Kehittämistehtävien kautta osallistujat toteuttavat seksuaalikasvatusta omassa opetuksessaan ja oppilaitoksessa ja voivat ohjata opiskelijoita kohtaamaan seksuaalisuuden kysymyksiä ammatillisesti.

Koulutushanketta rahoittaa opetushallitus.

ilmoittautumislinkki