Seksuaalisuus ihmisoikeutena 5op

Toteutus: ennakko- ja välitehtäviä, 3 lähipäivää ja opetuksen toteutus omassa oppilaitoksessa. Koulutuspäiviin oli mahdollista osallistua AC-yhteydellä omalta koneelta etänä.

VOIT SUORITTAA TÄMÄN MODUULIN VERKKO-OPINTOINA!

Lähipäivien sisältökuvaukset 10 – 11.11, 15.12. 2014 (tallenteet löytyvät moodlessa)

Suoritettuaan opintojakson osallistuja

  • Osaa kuvata seksuaalisuuden ulottuvuuksia suhteessa omaan itseensä ja on käynnistänyt oman seksuaalisuutensa pohdinnan
  • Tietää seksuaaliterveyden edistämistä ohjaavia kansallisia ja kansainvälisiä ohjeistuksia
  • Ymmärtää seksuaalioikeuksien merkityksen ihmisoikeus kysymyksenä
  • Osaa ottaa seksuaalisuuden puheeksi opiskelijoiden kanssa
  • Tietää, osaa ja tunnistaa lasten ja nuorten psykososiaalisen kehityksen vaiheet ja tukee niitä seksuaalikasvatuksen keinoin
  • Ymmärtää tunne- ja turvataitokasvatuksen perusteet ja osaa edistää lasten ja nuorten itsearvostusta ja itseluottamusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja, hyviä kaverisuhteita, aikuisten antamaa hoivaa ja turvaa ja näin ennaltaehkäisee kaltoinkohtelua (väkivaltaa, hyväksikäyttöä ja laiminlyöntiä)
  • Ymmärtää nuorten seksuaalisuuden erityispiirteet
  • Oppii aikuisen seksuaalisuuden olevan monimuotoista ja yksilöllistä
  • Tunnistaa seksuaalikulttuurien ja stereotyyppien merkityksen yksilön seksuaalisuudelle ja sukupuolisuudelle
  • Osaa soveltaa puheeksi ottamisen ja seksuaaliohjauksen menetelmiä niin lasten, nuorten, aikuisten kuin iäkkäiden seksuaalioikeuksien ja seksuaaliterveyden edistämiseksi