Seksuaalisuuden monimuotoisuus 5op

Toteutus: ennakko- ja välitehtäviä, 3 lähipäivää ja opetuksen toteutus omassa oppilaitoksessa. Lähipäiviin on mahdollista osallistua AC-yhteydellä omalta koneelta etänä. Voit suorittaa moduulin myös verkko-opintoina.

Lähipäivien sisältökuvaukset 9.-10.4, 5.5.2015

(lähipäivät tallennetaan AC yhteydellä ja liitetään moodleen)

Suoritettuaan opintojakson osallistuja

  • Ymmärtää seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvät käsitteet
  • Pohtii ja uskaltaa rohkeasti tuoda näkyväksi omia asenteitaan ja ajatuksiaan liittyen moninaisuuteen
  • Osaa soveltaa oppimaansa asiakastyöhön ja ymmärtää sensitiivisen työotteen merkityksen