Seksuaalisuuden kulttuuriset ulottuvuudet 5op

Toteutus: ennakko- ja välitehtäviä, 3 lähipäivää ja opetuksen toteutus omassa oppilaitoksessa. Lähipäiviin oli mahdollisuus osallistua AC-yhteydellä omalta koneelta etänä.

VOIT SUORITTAA TÄMÄN MODUULIN VERKKO-OPINTOINA!

Lähipäivien sisältökuvaukset 13.-14.1, 9.2.2015 (tallenteet löytyvät moodlesta)

Suoritettuaan opintojakson osallistuja

  • tietää ja ymmärtää seksuaalisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvän peruskäsitteistön
  • ymmärtää yksilöllisten ja yhteisöllisten kulttuureiden eroavuudet ja samanlaisuudet
  • ymmärtää maahanmuuton sopeutumisprosessien vaikutukset hyvinvointiin ja seksuaalisuuteen
  • osaa soveltaa oppimaansa asiakastyöhön ja ymmärtää kulttuurisensitiivisen työotteen merkityksen
  • ymmärtää kulttuurien moninaisuuden seksuaalisuuden näkökulmasta ja osaa ohjata ja neuvoa eri kulttuureista tuleviaopiskelijoita ja asiakkaita