Sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden toteuttamisen haasteet 5op

Toteutus: ennakko- ja välitehtäviä, 3 lähipäivää ja opetuksen toteutus omassa oppilaitoksessa. Lähipäiviin on mahdollista osallistua AC-yhteydellä omalta koneelta etänä.

Ohjelmat 9.-10.9, 8.10.2015_uusi

(lähipäivät tallennetaan AC yhteydellä ja liitetään moodleen)

Suoritettuaan opintojakson osallistuja

  • Opiskelija ymmärtää sairastumisen/ vammautumisen yksilöllisen prosessin
  • Opiskelija tuntee yleisimmät seksuaaliset toimintahäiriöt
  • Opiskelija tietää keskeisten sairauksien vaikutukset seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen
  • Opiskelija osaa ohjata, neuvoa ja tukea potilasta/asiakasta seksuaaliterveyden keskeisten asioiden osalta sairauksien ennaltaehkäisyssä, tutkimuksissa, hoidoissa ja seurantaan liittyvissä asioissa