Selkokieli Satasairaalassa -tutkimushanke

Selkokieli Satasairaalassa -tutkimushanke tarkastelee selkokieltä sairaalaympäristössä.

Millaisia kokemuksia selkokielen käyttöönotosta on?

Millaisia vaikutuksia selkokielen käytöllä on, ja miten selkokielen käytön vaikuttavuutta voidaan arvioida?

Sairaalamaailman kieli on potilaille ja asiakkaille usein vaikeasti ymmärrettävää. Hanke tuo tietoa siitä, millaisia vaikutuksia selkokielen käytöllä on terveydenhuollon asiakasviestinnän laatuun ja kustannustehokkuuteen. Tietoa tarvitaan sairaalaympäristöjen asiakasviestinnän kehittämiseksi, selkokielen tutkimuksen ja opetuksen perusteluihin sekä yhteiskunnalisen päätöksenteon tueksi. Selkeä ja ymmärrettävä viestintä on potilaan oikeus: se tukee terveydestä huolehtimista ja turvaa hoidon onnistumista.

Tutkimushanke on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen, lääketieteellisen ja humanistisen tiedekunnan yhteinen. Hankkeen kohdeorganisaatio on Porissa toimiva Satasairaala. Satasairaala on  muuttanut asiakasviestinnän selkokieliseksi.