Julkaisut

Ervasti, Anu-Elina 2024. Selkokieli saavutettavan potilasviestinnän edistäjänä.  Satasairaalan työntekijöiden kokemuksia selkokielisestä potilas- ja asiakasviestinnästä. Maisterintutkielma, Helsingin yliopisto.

Põder, Janika 2023. Selkokielisen potilasviestinnän ulottuvuuksia. Kyselytutkimus Satasairaalan henkilökunnalle. Maisterintutkielma, Helsingin yliopisto.

Satosuo, Sanni 2023: Selkokielinen viestintä terveydenhuollossa. Asiantuntijoiden kokemuksia selkokielen käyttöönottoprosessista Satasairaalassa.  Maisterintutkielma, Helsingin yliopisto.

Vanhatalo, Ulla & Valkendorff, Tiina (under review). Why and how language should be simplified for patients. A qualitative case study of Easy Language at a hospital.

Valkendorff, Tiina & Vanhatalo, Ulla (under review). Experiences of using Easy Language in healthcare. A qualitative case study in the Finnish Satasairaala Central Hospital.

Valkendorff, Tiina & Vanhatalo, Ulla (hyväksytty julkaistavaksi). Selkokieli sairaalan asiakasviestinnässä: miksi ja miten? Puheenvuoro. – Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti.