Etusivu

Sairaalamaailman kieli on potilaille ja asiakkaille usein vaikeasti ymmärrettävää. Selkokieli Satasairaalassa -tutkimushanke tuo tietoa siitä, millaisia vaikutuksia selkokielen käytöllä on terveydenhuollossa ja asiakasviestinnässä. Tietoa tarvitaan sairaalaympäristöjen asiakasviestinnän kehittämiseksi, selkokielen tutkimuksen ja opetuksen perusteluihin sekä yhteiskunnalisen päätöksenteon tueksi. Selkeä ja ymmärrettävä viestintä on potilaan oikeus: se tukee terveydestä huolehtimista ja turvaa hoidon onnistumista.

  • Miksi selkokieltä käytetään?
  • Millaisia kokemuksia selkokielestä on?
  • Miten selkokielen käytön vaikuttavuutta voidaan arvioida?

Selkokieli Satasairaalassa -tutkimushanke on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen, lääketieteellisen ja humanistisen tiedekunnan yhteinen. Hankkeen kohdeorganisaatio on  Satasairaala, joka kuuluu Satakunnan hyvinvointialueeseen. Satasairaala on ainoa sairaala maailmassa, jonka asiakasviestintä on  selkokielistä. Hanke käynnistyi vuoden 2021 lopulla.