Ihmiset

 

Tiina Valkendorff (VTT, KM) toimii yliopistonlehtorina sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelmassa Helsingin yliopistossa.
tiina.valkendorff(at)helsinki.fi

Ulla Vanhatalo (FT) on kielentutkija ja yleisen kielitieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Vuosina 2020-2023 hän johtaa Koneen Säätiön rahoittamaa Selkokielen ytimessä -hanketta.
ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi

Paulus Torkki, apulaisprofessori Lääketieteellisessä tiedekunnassa. paulus.torkki(at)helsinki.fi

Opiskelijat

Janika Pöder toimi Selkokieli Satasairaalassa -hankkeen tutkimusavustajana vuonna 2022. Hänen maisterintutkielmansa pohjautuu Satasairaalasta kerättyyn kyselyaineistoon, jonka avulla hän selvittää selkokielen vaikuttavuutta.

Hankeessa on mukana myös muita Helsingin yliopiston opiskelijoita.