Tietoa hankkeesta

Selkokieli Satasairaalassa -tutkimushanke tarkastelee selkokielen käyttöä Satakunnan hyvinvointialueen Satasairaalassa. Tutkimushanke on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen, lääketieteellisen ja humanistisen tiedekunnan yhteinen.

Tutkimushanke tuottaa tietoa selkokielen käytön merkityksestä terveydenhuollossa. Hankkeessa etsitään vastausta  esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi Satasairaala käyttää selkokieltä?
  • Mitä asioita onnistunut selkokielen käyttöönotto edellyttää organisaatiossa?
  • Millaisia kokemuksia selkokielestä on?
  • Millaisia vaikutuksia selkokielen käytöllä on, ja miten vaikuttavuutta voidaan tutkia?

Tutkimusaineisto kerätään Satasairaalan henkilökunnalta. Aineistoa kerätään sekä sähköisellä kyselylomakkeella että haastattelemalla henkilökuntaa.

Tutkimuksen laajempi yhteiskunnallinen merkitys on yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden lisääminen. Viranomaisen vastuu ymmärrettävän kielen ja tarvittaessa selkokielen käyttämisestä nousee voimakkaasti esiin myös valtioneuvoston tuoreessa periaatepäätöksessä (Kansalliskielistrategia 2021). Satasairaalassa toteutettava tutkimus on merkittävä paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti: selkokielen käytön vaikuttavuutta on toistaiseksi tutkittu hyvin vähän (kuitenkin Chinn & Homeyard 2017, Sutherland & Isherwood 2016). Tietoa tarvitaan selkokielen tutkimuksen ja opetuksen perusteluihin sekä päätöksenteon tueksi.

Tutkimuksen tulosten avulla saadaan tietoa siitä, millaista tietoa tulevaisuudessa tarvitaan selkokielen käyttöönottamiseksi erityisesti viranomaisorganisaatiossa. Lisäksi tutkimus tuo esiin sen, millaisen tiedon avulla selkokielen kustannusvaikuttavuutta pystytään arvioimaan.

Osa tutkimuksen rahoituksesta tulee Koneen Säätiöltä Selkokielen ytimessä -hankkeen kautta.

Aineiston säilytys, tietosuoja ja tutkimusetiikka: katso lisätiedot täältä.

Satasairaalaan voit tutustua täältä.