Joustavuuden ja yhteisöllisyyden yhdistäminen

Sulautuvan opetuksen seminaarin aamupäivän luentojen sisällöistä mieltäni jäi askarruttamaan Morten Flate Paulsenin ajatukset ja esitys joustavuuden ja yhteistoiminnan yhdistämisestä. Norjalaisen NKI Distance Educationin kursseille voi ilmoittautua joustavasti milloin vain.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään myös henkilökohtainen opintosuunnitelma. Suunnitelmaa seurataan järjestelmällisesti ja opettajan palaute luvataan antaa alle kahdessa vuorokaudessa. Myös opettajan antaman palautteen laatua seurataan ja mitataan. Huonoon laatuun puututaan huomauttamalla ja ohjeistamalla opettajia.

Yhteisön tukea opiskeluun on mahdollista saada oppimiskeskuksissa, jotka toimivat eräänlaisina resurssikeskuksina, joissa voi tavata toisia opiskelijoita. Yksilöllisten opintosuunnitelmien vuoksi opiskelijat ovat kuitenkin osallistujina eri kursseilla ja tuki on näin ollen lähinnä yleistä opintojen sujumiseen liittyvää tukea.

Paulsenin mukaan opetus  on kustannustehokasta ja opiskelijat ovat tyytyväisiä.  Ensi kuulemalta ajatus tuntui oudolta, sillä yhteisön merkitys oppimiselle on jo lähes itsestään selvästi hyvän opetuksen edellytys. Toisaalta miksei kurssitarjonnassa voisi olla myös omassa tahdissa eteneviä verkkokursseja, ja yksilölliset, joustavasti ajoitettavat verkko-opinnot sulautuisivat muun yhteisöllisemmän opetuksen lomaan täydentävänä elementtinä.