Första sidan

Välkommen till Statsvetts hemsida! Statsvett är en förening för statskunskapsstuderande samt – intresserade vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. På vår hemsida kan du läsa om aktuella händelser, kontakta styrelsen samt bekanta dig med vår
eminenta förening!

Bild: Kia Ahlfors

Hemsidan är öppnad i augusti 2017, vilket gör att alla funktioner på hemsidan ännu kanske inte fungerar. Vid eventuella problem är det bara att kontakta styrelsen, så fixar vi det!