Välkommen till Statsvetts hemsida! Statsvett är en förening för statskunskapsstuderande samt – intresserade vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. På vår hemsida kan du läsa om aktuella händelser, kontakta styrelsen samt bekanta dig med vår
eminenta förening!

 Vid eventuella problem är det bara att kontakta styrelsen, så fixar vi det!