Förtjänsttecken och hedersbetygelser


Riddare av St. Urhos behästade infanteri

St. Urhos behästade infanteri är Statsvetts egen riddarorden. Orden grundandes år 2011 för att fira föreningens hårt vunna seger i ämnesföreningsmästerskapet i fotboll. För att bli Riddare av St. Urhos behästade infanteri krävs hårt arbete för Statsvetts bästa och inte vem som helst kan få den ärevördiga titeln. Orden leds av Ordensrådet, som beslutar om vem som ska förlänas. Reglerna för Orden fastställs i dess statuter.

Riddare av Orden har rätt att bära det Gyllene Hästhufvudet, ett akademiskt förtjänsttecken som får (och bör!) bäras på finare akademiska festligheter.

Det är värt att notera att både människor och hästar kan förlänas med riddarvärdighet. Årligen utnämns ungefär 6-7 personer till riddare, men det finns inga särskilda regler för hur många som kan bli riddare per år. Tyvärr har inga hästar ännu gjort sig förtjänta av riddarvärdigheten.

Kuriosa:
Ordens färger: Blått, vitt, rött och gult. Blått symbolisar lojalitet, pålitlighet och Sankt Urho. Vitt symboliserar anständighet och ärlighet. Rött symboliserar mod och Orden. Gult symboliserar upplysning, vetenskapen och ämnesföreningen Statsvett.

Ordens valspråk: ”Ubi est autem dignitas nisi ubi honestas?”, vilket på det svenska språket lyder ”Var finns värdigheten om inte där hedern finns?”.

Ordens hymn: Amazing Horse (ursprungligen uppförd av Weebl’s Stuff)

Foto: Corinne Åsbacka

Svettbandet

Vid sidan av riddarorden har Statsvett också en annan hedersbetygelse. Det traditionsrika Svettbandet är ett vandringspris som delas ut på årsfesten till en hårt arbetande och aktiv statskare, ofta av lite äldre kaliber. Priset består av en hederlig fickplunta, som mottagaren av priset får sitt namn inristat på. Sedan får hen bära priset med heder i ett år, tills det delas ut igen under nästa årsfest. Under året 2020 kunde Svettbandet inte delas ut till följd av coronapandemin.

Årets svettband
 • 2006: Veli-Pekka Vuori
 • 2007: Daniela Hultin
 • 2008: Daniela Holm
 • 2009: Krista Simberg
 • 2010: Maj Sundberg
 • 2011: Matias Kullström
 • 2012: Christa Blomberg
 • 2013: Linda Ekholm
 • 2014: Sandra Ahtola
 • 2015: Kristoffer Carpelan
 • 2016: Caspian Söderman
 • 2017: Robert Eklund
 • 2018: Niklas Backlund
 • 2019: Kia Ahlfors
 • 2020: Svettbandet delades inte ut till följd av coronapandemin
 • 2021: Liinu Inkeroinen

Svettbandet i händerna av ordöfrande emeritus, Robert Eklund, Statsvetts XII årsfest.