Brev till klassen

Kära elever i årskurs 5!

Jag ber er läsa detta med stor uppmärksamhet och eftertanke. En gammal professor på ett prestigefyllt universitet har kontaktat mig angående ett intressant projekt. Hon har ägnat sitt liv åt att forska runt ett av Finlands mest kända världsarv, Sveaborg. På grund av hennes höga ålder har hon ändå på senare år stött på vissa förhinder. Därför har hon kontaktat mig och bett mig att samla ihop en grupp av unga, intelligenta människor för att ge alldeles färska perspektiv på det hon påbörjat. Tänk vilken tur att jag råkar vara lärare i just denna klass!

Härmed vill jag alltså välkomna er med på ett spännande äventyr i tid och rum. I det här projektet kommer du att få ta dig loss från din egen kropp och dina egna sinnen. Vi kommer att bli ett med personer ur historien och tillsammans med dem lösa olika knepiga problem, med hjälp av en mängd olika tekniska uppfinningar och transportmedel som funnits tillgängliga under deras tid.

År 1748 byggdes, under ledning av Augustin Ehrensvärd, Sveaborg som än idag är en av världens största sjöfästningar. Men vad såg fiskaren som kommit dit för att få napp år 1747? Och hur reparerade han sitt nät, som harmfullt nog gick sönder när han steg i land?

År 1918 fanns det på Sveaborg ett fängelse med 8000 fångar, men i Finland rådde hungersnöd och 1500 av dem svalt ihjäl. Vad gjorde fången som var fast besluten att överleva? Vad såg han? Vad kände han?

En forskare år 3030 har hittat gamla dokument om Sveaborg och blir väldigt intresserad. Står fästningen kvar? Vad använder han för tekniska hjälpmedel för att utforska platsen? Vad hittar han?

Bland annat dessa scenarion ska vi som utvald expertgrupp gå in på och undersöka under vår spännande upptäcktsresa till Sveaborg!

Välkommen med!

Med vänlig hälsning,

Era Lärare
Herta, Camilla, Maija, Fredrik och Jessica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *