Snart bär det av till Sveaborg

Bästa studerande och handledare,

För att väcka ert och våra femte klassisters nyfikenhet – låt oss presentera vår inbjudan för att undersöka Sveaborg lite närmare!

Är ni redo för ett äventyr på Sveaborg?

Team “råttor & potatis”

Julia, Maria, Monica och Riina

På tidsresa med Arthur

När vi samlades på morgonen förra torsdagen kändes det fortfarande omöjligt för oss att lyckas få en klar röd tråd i det vi hittills hade planerat. Vi hade många goda idéer men det kändes som att de var väldigt lösryckta och att planen saknade en klar struktur och mening. Lyckligtvis kom vi på en idé som möjligtvis skulle hjälpa oss med saken. Den röda tråden skapades då vi insåg att vi vill ha en fiktiv person genom vilken eleverna får utforska fenomenet ur olika perspektiv i koppling till Sveaborg. Detta resulterade i Arthur, vars personlighet och liv kommer att växa fram genom elevernas egna arbete och fantasi under dagen på Sveaborg. Grupperna kommer att under dagen få göra en tidsresa med Arthur för att utforska både fenomenet och Sveaborg under olika tidsperioder och ur olika perspektiv.

Eleverna kommer genom arbetet kring den fiktiva personen och tidsresan få sätta sig in i olika roller som till exempel konstnär, potatisodlare och fånge och med hjälp av dessa roller lära sig mera om fenomenet och Sveaborg. Genom att vara konstnär får eleverna utforska det visuella och konstnärliga i frågan om skugga och ljus. Som potatisodlare får de fundera över hur och var något växer bäst och vilken roll ljuset har i samband med det. I rollen som fånge i en fängelsehåla får grupperna reflektera över vilka känslor man möjligtvis kan ha upplevt i skuggan av det övriga livet på Sveaborg. Därtill är det mycket annat i samband med fenomenet som vi hoppas att eleverna under dagens lopp skall få ta del av.

Vem kommer eleverna att få vara? Vad allt kommer de att få uppleva under sin tidsresa? Vart i tiden hamnar de? Det får ni veta nästa gång.

 

Med vårhälsningar,

Frida, Helena, Martina, Sanna, Sofia

Äntligen vår i luften!

På torsdag bar vi oss än en gång ut till Sveaborg för att fortsätta med vårt fenomenbaserade projekt där vi utgår från begreppen “ord och makt”. Vi hade minsann tur med vädret, soligt och 8 grader varmt, kanske sommaren är på väg också det här året trots allt!

Vi började dagen med att tillsammans inomhus sitta och fundera över det vi åstadkommit senaste gång. Vi hade kommit ganska långt i planeringen av vår sekvensplan redan, nu gällde det bara att börja finslipa på den. Det som vi ändå såg som problematiskt i det vi redan planerat var att det var relativt klart och tydligt strukturerat vad vi skulle göra. Det fanns en risk att undervisningen skulle ha blivit för lärarstyrt, vilket vi inte ville. Vi ville istället inspirera och motivera eleverna att vilja lära sig mera om Sveaborg och därför lägga elevernas egna intressen i fokus. Vi bestämde oss ändå för att fortsätta med samma upplägg som vi redan hade, men istället försökte vi utveckla planen utan att begränsa elevernas fantasi och intressen.

Näst på tur låg en promenad i det underbara vårvädret. Vi traskade runt på Sveaborgs gator och kullar medan vi diskuterade och bollade med idéer som flög upp i våra huvuden. Vi besökte bland annat Augustin Ehrensvärds grav och Kungsporten, som båda är ställen vi tänkt ska ingå som två av stationerna vår “fiktiva femteklass” ska besöka på sin skoldag på Sveaborg.

Efter lunchen hade vi en gemensam genomgång av våra sekvensplaner och ännu efter det började ännu fler idéer komma upp. Det bästa med sådana här projekt är nog hur man får ge sin kreativitet utrymme att flöda. Ibland går det trögt och huvudet känns helt tomt, medan det helt plötsligt börjar flyga in idéer från alla håll så man knappt hinner skriva ner dem innan man glömt dem igen.                            

Med soliga hälsningar,

Mirjam, Emma, Emelie C, Sabina, Henrika

Vet vi nu vad Fenomenbaserat är? Eller vet vi vad födelse och död är?

Det har igen varit en givande dag. Vi har kommit ganska långt i vår plan och vi har funderat mycket på att väcka känslor. Idag har orden inte väckt lika mycket känslor hos oss själva som förra gången. Istället har vi fokuserat på hur vi ska överföra känslorna till våra elever och hur eleverna ska lära sig något.

Vår tanke nu är att eleverna i skolan skulle bekanta sig med Sveaborg. På Sveaborg ligger fokus på att bearbeta känslorna som väcks då eleverna ser sig omkring och lever sig in i historien. Eftersom eleverna på förhand har bekantat sig med händelser och historia som utspelat sig på Sveaborg är nu deras uppgift att dramatisera dessa händelser ur egen synvinkel på ett sätt som förmedlar deras känslor, därmed får de öva sig i så kallad historie-empati. Eleverna får alltså inta en roll för att ge uttryck för känslor. Detta finner vi viktigt då man behandlar personliga frågor som liv och död, som var och en av eleverna i ens grupp kan ha väldigt olika upplevelser kring.

Fastän vi har gett eleverna s.k. ”infallsvinklar” och olika teman under vårt fenomen: födelse och död, såsom Sveaborgs födelse eller nationen Finlands födelse får eleverna fritt tänka vidare på dessa teman och skapa sig egna uppfattningar och infallsvinklar.

Idag har vi haft bra med tid att fokusera på vår uppgift och haft tid att sitta på en solig trappa med våra funderingar. Vi känner att vi har fått ut mycket av dagen och än en gång konstaterat att man tillsammans är starkare än ensam med tanke på när man ska planera en fenomenbaserad undervisning. Vi vill också påpeka att det är svårt att hitta vissa minnesmärken och att det kändes som ett mysterium som kanske mycket annat som hänt på Sveaborg…

Det var verkligen härligt att luncha på trappan!

Soliga hälsningar,

Christel, Martina, Benjamin, Denise och Lovisa

 

Veckobrev: Ett glas vatten, tack.

Veckobrev vecka 22, 5A                                                                              

 

 

Hej kära vårdnadshavare i årskurs 5. Som ni kanske kommer ihåg från tidigare veckobrev så kommer vi i femman att jobba med ett fenomenbaserat projekt kring vatten och mat på Sveaborg. Vi har redan förra veckan börjat jobba på projektet och tillsammans bekantat oss med Sveaborg och eleverna har fått jobba kring ämnet vatten och mat på Sveaborg. Detta allt är en del av skolans temavecka kring hållbarutveckling och vi har tillsammans alla femmans lärare valt denna infallsvinkel på temat.

 

På torsdag kommer vi att starta tidigt med buss från skolan så det är viktigt att alla är på plats i tid så att vi hinner med den planerade färjan. Det kommer att bli en lite längre dag än vanligt så det kan vara bra att ha med något litet mellanmål trots att vi får matsäck med från skolan. Vi har också fått lov av föräldraföreningen att använda det vi har kvar i klasskassan till att köpa glass men i övrigt skall inte eleverna ha egna pengar med.

 

Det som kan vara bra att komma ihåg är att när vi rör oss i skärgården så är det betydligt mycket blåsigare och det är viktigt att klä sig enligt vädret. Vi har en sal reserverad i fall att vädret skulle råka bli riktigt dåligt, men annars går vi enligt talspråket: ”det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”

 

Kort ännu om programmet: Vi har försökt skapa en så givande helhet för alla eleverna, och om det är några ivriga vårdnadshavare så är de självklart hjärtligt välkomna. På Sveaborg kommer eleverna att visa upp en uppgift de gör i början av veckan, få intervjua en ”sveaborgare” samt få en sista uppgift som avslutar detta fenomenbaserade projekt.

 

Trevligt veckoslut i väntan på nästa vecka. Önskar femmans lärare från Sveaborg!

Sofia, Anni, Tanja och Jonatan

Vi och del 2

Under den andra dagen på Sveaborg fick vi ordning på våra storslagna idéer.  Efter att ha låtit tankarna mogna avgränsade vi ämnet och fick en klarare struktur på hela sekvensen. Tidigare hade vi flera stora frågor och få konkreta aktiviteter. Vi har nu bestämt hur Sveaborg-dagen för våra framtida elever skall se ut. Vi kommer att ha en orientering med sex kontroller och tre lektioner före respektive efter Sveaborg-dagen.  

 

Efter att vi bestämt våra stationer för orienteringen gick vi igenom dem och mätte hur länge eleverna skulle behöva för orienteringen. Under promenaden dök det för oss upp tankar om hur privilegierade vi är som får delta i projektet på detta världsarv, som är den vackra fästningen Sveaborg. Vi diskuterade också hur mångfacetterat läraryrket är då man har möjligheten att planera roliga utflykter för våra elever och har stor frihet i vårt yrke men också stort ansvar. 

 

Det var ögonöppnande att få ta del av de andra gruppernas presentationer då man såg hur mycket liknande tankar andra grupperna hade trots att vi hade olika fenomen. Det var verkligen nyttigt att få bolla lite med de andra grupperna och höra vad de tyckte om vår plan, samtidigt som vi blev inspirerade av deras planer och tankar. Dessutom fick vi intressanta idéer vi kan använda i vårt framtida yrke.  

 

Det man märker här på Sveaborg är kraften av frisk luft och solsken, efter en promenad flödar kreativiteten på ett helt annat sätt än i ett dammigt klassrum. 

Hälsningar,

Kaisa, Maria, Marianne och Niels

Skugga och ljus

Vår grupp skulle bygga upp ett utkast till fenomenbaserad undervisning kring ordparet skugga och ljus. Vi började med att ta en promenad i Sveaborgs miljö för att “brainstorma” och komma igång. Vi fastnade direkt för det synliga i samband med ordparet. Vi kopplade genast ihop skugga och ljus till konst och skapande. Vi funderade bland annat över hurdana mönster det skapas och hur vi med kroppen eller olika föremål kan skapa skuggor. Då vi rörde oss på området kring Sveaborg och undersökte arkitekturen och naturen hittade vi spännande skuggor och intressanta ljusvinklar.

Till en början var skuggorna det enda vi lade märke till, vilket även går att se i våra bilder. Vi insåg snabbt att vi inte enbart kan fokusera på ljuset som fenomen i kontakt med omgivningen och mindes hur vi uppmärksammades av lektorerna att komma ihåg de personer som har glömts bort under Sveaborgs historia. Vår uppmärksamhet drogs då till frågor kring det förflutna. Hur var det förr på Sveaborg? Vem levde i skuggan och vem i ljuset? För att bredda vår historiska kunskap om Sveaborg och för att förstå bättre hurdana förhållandena var förut valde även vi att besöka museet. Vi kopplade även detta till dagens samhälle och funderade över vem som idag hamnar i skuggan eller ljuset. Vem kan det vara och varför? Vem eller vilka lever i sin tur i ljuset?

För att återgå till det mindre abstrakta kring ordparet funderade vi även på hur vi kan utnyttja Sveaborgs natur och vegetation för att behandla fenomenet. Vi funderade på hur växtligheten påverkas av ljuset. Vilka ställen är alltid i ljuset eller skuggan och hur påverkas vegetationen av det? Var hittar vi ställen som alltid ser ljuset? Hur påverkas just Sveaborg som plats av ljuset?

Vi har ännu framför oss att skapa en fungerande helhet och fundera på vad som bör göras i form av för- och efterarbete. Vi vill ännu utveckla hur vi kan utnyttja Sveaborg och dess historia i vår sekvens. Vissa praktiska frågor bör vi även få klarhet i. Vad är till exempel passande för en årskurs 5 och hur mycket frihet kan man ge dem?

Som det även under dagen nämndes är ett av målen med fenomenbaserad undervisning att eleverna efter dagen skall vara mera fundersamma än tidigare. Detta stämmer åtminstone för oss!

Soliga hälsningar,

Frida, Helena, Martina, Sanna, Sofia

Barn & Fred

Vilken tur med vädret vi hade när vi gav oss iväg till Sveaborg!

Efter att vi fått vårt fenomen, barn och fred, gav vi oss ut på en promenad runt Sveaborg för att få lite inspiration. Alla i gruppen var väldigt ivriga över fenomenet vi fått, men det visade sig att det inte var så enkelt som vi kanske tänkt oss. Efter promenaden vek vi in på museet för att se om vi kunde hitta någon information som tangerade vårt fenomen men det visade sig att där inte fanns mycket att ta fasta på gällande vårt tema och den vinklingen vi valt.

Nu var det dags för oss att ta oss in för att sätta ner våra tankar på ett papper och få någon slags helhetsbild av vad det är vi skall jobba med.

Det såg ut ungefär så här:

 

Vi kom fram till så mycket idéer av vårt ordpar, att vi blev en aning överrumplade och vi kom till den punkt då vi inte längre visste hur vi skall ta oss till väga och vad från vår tankekarta vi skall ta vara på i vår uppgift.

Men med lite hjälp av våra duktiga och inspirerande lärare fick vi fram en betydligt tydligare version av tankekartan:

Nu när vi äntligen är på de klara med vad vi vill beakta i vår uppgift, ser vi fram emot att vara tillbaka på Sveaborg nästa torsdag!

På återseende

Olivia, Isa, Sander, Robert & Emelie

Transport och teknik på Sveaborg

— Vad fick vi för tema?
— Transport och teknik!
— Va? Neeej, vilken otur!

Varför skulle vi få detta tema, då det fanns så många andra intressanta alternativ som: barn och fred, födelse och död, ord och makt eller råttor och potatis? Detta kräver en funderare. Bäst att gå ut, ta frisk luft och röra på sig för att komma igång.   

Vi går mot varvet, det har åtminstone något med transport och teknik att göra. Tankar kring temat kommer och går: militär teknik, kanoner, ubåt, varvet, fästningsbygge, tunnel, broar, byggmaterial.

Varvet väcker vårt intresse. Hur jobbar man med båtar där? Hur i all sin dar får man ut dem på havet igen efter utförd reparation?

Vi går vidare och träffar på Ehrensvärd. Inte på honom själv eller hans ande i egen hög person, men på hans minnesmärke med inskriften:

Här hvilar
Grefve AUGUSTIN EHRENSVÄRD
FältMarskalk Riddare och Commendeur af K M Orden
Omgifven av Sina Werk
Sveaborgs Fästning Armeens Flotta

Ehrensvärd ville alltså bli begraven på Sveaborg där han gjorde sitt stora livsverk, eller ville han det? Vad hände på Sveaborg före Ehrensvärd fick i uppgift att bygga en fästning där år 1748? Varför finns det inget material om det överhuvudtaget? Hur bygger man på en ö? Vad behövs det för material? Varifrån kommer det? Hur har det sett ut på Sveaborg under olika historiska perioder? Hur levde man här? Vad såg man? Vad hörde man? Vad kände man? Vad tänkte man?
Vår tankeprocess kom alltså igång trots inledande svårigheter och snart upplevde vi att transport och teknik är hur intressant som helst. Vår uppgift var att skapa ett fenomenbaserat undervisningspass åt åk 5, utgående från temat transport och teknik. Undervisningen är tänkt att förverkligas under en dag på Sveaborg, inklusive för- och efterarbete i skolan.

Om vi nu går tillbaka och funderar på hur vår egen arbetsprocess kom igång, så förverkligades grundtanken inom fenomenbaserat lärande – vi kom ju på en mängd frågor! Tanken är att eleverna ska komma fram till frågor som intresserar dem att söka svar. Här gäller det att se upp i sin planering att inte komma med för inramade färdiga frågor åt eleverna. Ett mål med undervisningen kan vara att själva processen i sig har en stor betydelse. Alla frågor behöver inte besvaras.

Nu när vi väl kommit igång med planerandet kan vi konstatera att vi lärt oss att öppna upp fenomenet transport och teknik och att vi fått idéer om hur man kan arbeta kring ämnet under en skoldag. Vi blev faktiskt förvånade över hur inspirerade vi alla sist och slutligen verkade bli och att vi arbetade så bra tillsammans. Att gå ute i naturen var också inspirerande och dessutom superskönt! Vi hoppas att vi under nästa träff lyckas arbeta lika väl och koncentrerat och att vi får mycket gjort gällande sekvensplanen. Fint väder skulle också vara alldeles toppen!

Med glada hälsningar,

Camilla, Herta, Jessica, Fredrik och Maija

Ord och makt på Sveaborg

I onsdags var första dagen av projekt Sveaborg och ännu på morgonen i färjan hade ingen av oss någon aning om hur dagen skulle bli. Väl på plats fick vi äntligen höra om det fenomenbaserade projektet vi skulle få ta del av och utföra. Så fort vi fick våra två ord, “ord och makt”, började vi planeringen  av vår sekvensplan och vi kom relativt fort igång med den. Vi började med en sväng via Sveaborgs museum för att kolla runt lite och se vad det hade att erbjuda. Det var ett bra val eftersom muséet innehöll mycket intressant fakta och allmän information som hjälpte oss med att komma vidare i våra funderingar kring vårt fenomen. Vi kollade även på filmen som visades i muséet som var mycket lärorik och som man dessutom kunde se på många olika språk.

Efter besöket vid muséet bestämde vi oss ganska snabbt hur vår sekvensplan skulle se ut och att vi kommer att jobba i stationer. För att få eleverna att röra på sig mycket och få se mer av Sveaborg samtidigt som de får frisk luft bestämde vi oss för att ha lite utomhuspedagogik. Vi har tänkt att eleverna ska få orientera sig från station till station i mindre grupper och på så sätt även utnyttja sina orienteringskunskaper och samtidigt få in lite gymnastik i vår sekvensplan.

När vi fick vårt fenomen “ord och makt”, så tyckte vi att det verkade ganska svårt och vi funderade mycket på hur vi ska lyckas att inte göra ämnet för brett. Makt är relativt enkelt att jobba med, men ord är nästan för “lätt” om man tänker sig att allting egentligen är ord. Vi diskuterade även om att ord är makt och hur språk på äldre dagar också har visat vilken “makt” folk haft. På Sveaborg fanns det t.ex. en del som talade franska, som ansågs vara ett fint och kulturellt språk.

Under dagen har vi fått lära oss mera om fenomenbaserat lärande, som i början kändes relativt flummigt. Nu har vi ändå fått en bättre uppfattning om begreppet och hur vi kan gå tillväga i utvecklandet av vår sekvensplan. Dock känns ännu ord och makt som ett svårt ordpar att jobba fenomenbaserat med, men som tur har vi ännu tid att fundera, läsa vidare och förhoppningsvis komma med nya och ännu bättre idéer.

Med vårhälsningar,

Emelie C, Emma, Henrika, Mirjam och Sabina