På tidsresa med Arthur

När vi samlades på morgonen förra torsdagen kändes det fortfarande omöjligt för oss att lyckas få en klar röd tråd i det vi hittills hade planerat. Vi hade många goda idéer men det kändes som att de var väldigt lösryckta och att planen saknade en klar struktur och mening. Lyckligtvis kom vi på en idé som möjligtvis skulle hjälpa oss med saken. Den röda tråden skapades då vi insåg att vi vill ha en fiktiv person genom vilken eleverna får utforska fenomenet ur olika perspektiv i koppling till Sveaborg. Detta resulterade i Arthur, vars personlighet och liv kommer att växa fram genom elevernas egna arbete och fantasi under dagen på Sveaborg. Grupperna kommer att under dagen få göra en tidsresa med Arthur för att utforska både fenomenet och Sveaborg under olika tidsperioder och ur olika perspektiv.

Eleverna kommer genom arbetet kring den fiktiva personen och tidsresan få sätta sig in i olika roller som till exempel konstnär, potatisodlare och fånge och med hjälp av dessa roller lära sig mera om fenomenet och Sveaborg. Genom att vara konstnär får eleverna utforska det visuella och konstnärliga i frågan om skugga och ljus. Som potatisodlare får de fundera över hur och var något växer bäst och vilken roll ljuset har i samband med det. I rollen som fånge i en fängelsehåla får grupperna reflektera över vilka känslor man möjligtvis kan ha upplevt i skuggan av det övriga livet på Sveaborg. Därtill är det mycket annat i samband med fenomenet som vi hoppas att eleverna under dagens lopp skall få ta del av.

Vem kommer eleverna att få vara? Vad allt kommer de att få uppleva under sin tidsresa? Vart i tiden hamnar de? Det får ni veta nästa gång.

 

Med vårhälsningar,

Frida, Helena, Martina, Sanna, Sofia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *