I Arthurs fotspår genom ljus och skugga

Så kom äntligen dagen då Arthurs äventyr på Sveaborg förverkligades. Stämningen var på topp på färjan och man kunde urskilja en känsla av förväntansfull spänning. Vädret verkade tveksamt, som om det inte riktigt visste vad det ville.

Vi vandrade längre bort denna gång, som om vi för varje besök vidgade våra vyer på Sveaborg och vågade oss längre och längre från färjfästet. Vägen bestod av grova kullerstenar och gick genom några välvda tunnellika portgångar. Ställvis sipprade det långsamt vatten längsmed de vitkalkade stenarna i väggarna, kanske efter regnet natten innan.

När vi kom igång med förverkligandet av våra uppgifter hade en gammal flaska spolats i land vid de låga strandklipporna. Ur flaskan rullades det ut ett brev, flaskpost. Brevet var nött i kanterna och texten hade ställvis suddats ut där stearin droppat ner på den handskrivna texten.

Äntligen fick sagan om Arthur liv och vi reste tillbaka i tiden. Gruppen som utförde vår uppgift skapade sin version av Arthur, med en hög mjuk svart hatt och en magisk kristall. Deras unga Arthur hade råkat på fel sida av lagen och till följd av detta fått avsitta ett straff i en mörk fängelsehåla. Han levde en tung tid i skuggan av det liv han tidigare känt till.

Detta var en del av Arthurs tidsresa. Tiden i skuggan. Arthurs tidsresa innehåller även uppgifter där den andra delen av fenomenet ljus och skugga är i fokus, nämligen ljuset. Ljus och skugga behandlas ur så många tänkbara synvinklar som möjligt. Fysiskt, praktiskt, emotionellt, bildligt osv. Parallellt behandlas Sveaborg och historian kring olika tider där.

Efter en givande dag, i tidsresandets tecken, var det dags att lämna Sveaborg bakom oss för den här gången. Vi var dock alla eniga om att Arthurs tid ännu inte är över, utan att vi i framtiden åter kommer att blåsa liv i honom och förhoppningsvis kunna förverkliga projektet i sin helhet med en egen klass.

Tack och på återseende!

Frida, Helena, Martina, Sanna och Sofia

Snart bär det av till Sveaborg

Bästa studerande och handledare,

För att väcka ert och våra femte klassisters nyfikenhet – låt oss presentera vår inbjudan för att undersöka Sveaborg lite närmare!

Är ni redo för ett äventyr på Sveaborg?

https://youtu.be/zge3vOW1wmY

Team “råttor & potatis”

Julia, Maria, Monica och Riina

På tidsresa med Arthur

När vi samlades på morgonen förra torsdagen kändes det fortfarande omöjligt för oss att lyckas få en klar röd tråd i det vi hittills hade planerat. Vi hade många goda idéer men det kändes som att de var väldigt lösryckta och att planen saknade en klar struktur och mening. Lyckligtvis kom vi på en idé som möjligtvis skulle hjälpa oss med saken. Den röda tråden skapades då vi insåg att vi vill ha en fiktiv person genom vilken eleverna får utforska fenomenet ur olika perspektiv i koppling till Sveaborg. Detta resulterade i Arthur, vars personlighet och liv kommer att växa fram genom elevernas egna arbete och fantasi under dagen på Sveaborg. Grupperna kommer att under dagen få göra en tidsresa med Arthur för att utforska både fenomenet och Sveaborg under olika tidsperioder och ur olika perspektiv.

Eleverna kommer genom arbetet kring den fiktiva personen och tidsresan få sätta sig in i olika roller som till exempel konstnär, potatisodlare och fånge och med hjälp av dessa roller lära sig mera om fenomenet och Sveaborg. Genom att vara konstnär får eleverna utforska det visuella och konstnärliga i frågan om skugga och ljus. Som potatisodlare får de fundera över hur och var något växer bäst och vilken roll ljuset har i samband med det. I rollen som fånge i en fängelsehåla får grupperna reflektera över vilka känslor man möjligtvis kan ha upplevt i skuggan av det övriga livet på Sveaborg. Därtill är det mycket annat i samband med fenomenet som vi hoppas att eleverna under dagens lopp skall få ta del av.

Vem kommer eleverna att få vara? Vad allt kommer de att få uppleva under sin tidsresa? Vart i tiden hamnar de? Det får ni veta nästa gång.

 

Med vårhälsningar,

Frida, Helena, Martina, Sanna, Sofia

Vi och del 2

Under den andra dagen på Sveaborg fick vi ordning på våra storslagna idéer.  Efter att ha låtit tankarna mogna avgränsade vi ämnet och fick en klarare struktur på hela sekvensen. Tidigare hade vi flera stora frågor och få konkreta aktiviteter. Vi har nu bestämt hur Sveaborg-dagen för våra framtida elever skall se ut. Vi kommer att ha en orientering med sex kontroller och tre lektioner före respektive efter Sveaborg-dagen.  

 

Efter att vi bestämt våra stationer för orienteringen gick vi igenom dem och mätte hur länge eleverna skulle behöva för orienteringen. Under promenaden dök det för oss upp tankar om hur privilegierade vi är som får delta i projektet på detta världsarv, som är den vackra fästningen Sveaborg. Vi diskuterade också hur mångfacetterat läraryrket är då man har möjligheten att planera roliga utflykter för våra elever och har stor frihet i vårt yrke men också stort ansvar. 

 

Det var ögonöppnande att få ta del av de andra gruppernas presentationer då man såg hur mycket liknande tankar andra grupperna hade trots att vi hade olika fenomen. Det var verkligen nyttigt att få bolla lite med de andra grupperna och höra vad de tyckte om vår plan, samtidigt som vi blev inspirerade av deras planer och tankar. Dessutom fick vi intressanta idéer vi kan använda i vårt framtida yrke.  

 

Det man märker här på Sveaborg är kraften av frisk luft och solsken, efter en promenad flödar kreativiteten på ett helt annat sätt än i ett dammigt klassrum. 

Hälsningar,

Kaisa, Maria, Marianne och Niels

Skugga och ljus

Vår grupp skulle bygga upp ett utkast till fenomenbaserad undervisning kring ordparet skugga och ljus. Vi började med att ta en promenad i Sveaborgs miljö för att “brainstorma” och komma igång. Vi fastnade direkt för det synliga i samband med ordparet. Vi kopplade genast ihop skugga och ljus till konst och skapande. Vi funderade bland annat över hurdana mönster det skapas och hur vi med kroppen eller olika föremål kan skapa skuggor. Då vi rörde oss på området kring Sveaborg och undersökte arkitekturen och naturen hittade vi spännande skuggor och intressanta ljusvinklar.

Till en början var skuggorna det enda vi lade märke till, vilket även går att se i våra bilder. Vi insåg snabbt att vi inte enbart kan fokusera på ljuset som fenomen i kontakt med omgivningen och mindes hur vi uppmärksammades av lektorerna att komma ihåg de personer som har glömts bort under Sveaborgs historia. Vår uppmärksamhet drogs då till frågor kring det förflutna. Hur var det förr på Sveaborg? Vem levde i skuggan och vem i ljuset? För att bredda vår historiska kunskap om Sveaborg och för att förstå bättre hurdana förhållandena var förut valde även vi att besöka museet. Vi kopplade även detta till dagens samhälle och funderade över vem som idag hamnar i skuggan eller ljuset. Vem kan det vara och varför? Vem eller vilka lever i sin tur i ljuset?

För att återgå till det mindre abstrakta kring ordparet funderade vi även på hur vi kan utnyttja Sveaborgs natur och vegetation för att behandla fenomenet. Vi funderade på hur växtligheten påverkas av ljuset. Vilka ställen är alltid i ljuset eller skuggan och hur påverkas vegetationen av det? Var hittar vi ställen som alltid ser ljuset? Hur påverkas just Sveaborg som plats av ljuset?

Vi har ännu framför oss att skapa en fungerande helhet och fundera på vad som bör göras i form av för- och efterarbete. Vi vill ännu utveckla hur vi kan utnyttja Sveaborg och dess historia i vår sekvens. Vissa praktiska frågor bör vi även få klarhet i. Vad är till exempel passande för en årskurs 5 och hur mycket frihet kan man ge dem?

Som det även under dagen nämndes är ett av målen med fenomenbaserad undervisning att eleverna efter dagen skall vara mera fundersamma än tidigare. Detta stämmer åtminstone för oss!

Soliga hälsningar,

Frida, Helena, Martina, Sanna, Sofia

På jakt efter råttor och potatis

 

 

 

 

 

 

Vilken fin dag på Sveaborg, lite kyligt, men oerhört intressant!

Vi började dagen med att individuellt fundera kring fenomenet “råttor och potatisar” – vad kommer man att tänka på, vad skulle detta kunna innebär? Det var intressant att se hur olika vi tänkte och hur många olika synvinklar och funderingar ordparet kan väcka. Även om våra tankar och idéer var väldigt olika, hittade vi snabbt gemensamma nämnare. Härefter kategoriserade vi våra tankar under olika teman (hygien, avfallshantering, mat, vatten, sjukdomar, förvaring etc. ). Vårt följande steg var att bekanta oss med Sveaborg och försöka finna spår av råttor och potatisar…

Det som var överraskande var hur vi nu med nya ögon lade märke till sådant som vi inte tidigare sett. När vi tidigare besökt Sveaborg har vi fokuserat på fästningens murar, mörka tunnlar och kanoner. Nu hittade vi dammen, odlingsmark, regnvattensrännor, men inga råttor…

 

 

 

 

 

 

 

Vår vandring fortsatte genom kungsporten och där hittade vi moderna avfallssorteringskärl, vi funderade hur man gjorde förr? Grävdes avfallet ner i marken, dumpades det i havet, blev det avfall och i så fall vad? Var bodde råttorna? Var råttorna ett problem? Var avfallet ett problem?

För att kunna svara på dessa frågor, behövde vi mera information om livet på Sveaborg. Vi besökte Sveaborgsmuseet och såg en kortfilm om fästningens historia. Filmen gav inte direkt svar på våra frågor utan snarare gav den upphov till flera frågor, vilket även är målet med fenomenbaserad undervisning.

Vi ser framemot att få fortsätta utforska och vårt nästa besök på Sveaborg.

by Julia, Mia, Monica och Riina

 

 

Ett glas vatten, tack!

Gruppen med fenomenet Vatten och jord började sin planering med en promenad i Sveaborg. Vi påminde oss själva att vi ska hålla fenomenet och problembaserat lärande (PBL) i våra tankar under hela projektet.

Under vår uppfriskande promenad med effektiv brainstorming dök upp en stor mängd av frågor: 

Hur har Sveaborg blivit befolkad? Varifrån har “Sveaborgare” fått mat och dricksvatten? Hur fungerar systemet med dricksvatten nu? Hur transporteras det söta vattnet till ön? Hur fungerar en vattenpost? Kan man förbättra systemet?  Hur kommer systemet klara av det ökände tryck som t.ex. ett stort antal turister orsakar?

Vi tog oss till Sveaborgs museum för att få svar på våra frågor. Museets utställning var fin och mångsidig, men tyvärr fanns det inte tillräckligt med information om vårt fenomen så vi anlitade oss på world wide web. En del frågorna blev besvarade – resten får vi lösa under projektets gång. Fenomenet dricksvatten (i Sveaborg) kändes intressant eftersom det var lite oklart för oss hur saker och ting fungerar på denna ö som är en av UNESCOS världsarv.

Efter brainstormingen och undersökningen blev det så småningom dags att fundera på hur man kunde behandla ämnet ur en synvinkel som skulle kännas meningsfullt för elever i årskurs fem. Våra planer innehåller en tidsresa där eleverna får börja med att bekanta sig med Sveaborgs förflutna och nutid. Därefter får de själva planera (ur en hållbar synvinkel) hur Sveaborg kan upprätthålla sitt nuvarande system med mat och dricksvatten samt möjligen utveckla det. Vi vill att eleverna själva skulle få möjlighet till att reflektera kring ämnet hållbarhet samt skapa en innovation som skulle bidra till Sveaborgs och dess systems hållbara utveckling.  Vårt nästa steg att definiera hur denna idé ser ut på en sekvensplan. Om detta berättar vi på vårt nästa blogginlägg!

 

Med soliga hälsningar,

Gruppen Vatten och Jord; 

Anni, Tanja, Sofia och Jonatan