Skugga och ljus

Vår grupp skulle bygga upp ett utkast till fenomenbaserad undervisning kring ordparet skugga och ljus. Vi började med att ta en promenad i Sveaborgs miljö för att “brainstorma” och komma igång. Vi fastnade direkt för det synliga i samband med ordparet. Vi kopplade genast ihop skugga och ljus till konst och skapande. Vi funderade bland annat över hurdana mönster det skapas och hur vi med kroppen eller olika föremål kan skapa skuggor. Då vi rörde oss på området kring Sveaborg och undersökte arkitekturen och naturen hittade vi spännande skuggor och intressanta ljusvinklar.

Till en början var skuggorna det enda vi lade märke till, vilket även går att se i våra bilder. Vi insåg snabbt att vi inte enbart kan fokusera på ljuset som fenomen i kontakt med omgivningen och mindes hur vi uppmärksammades av lektorerna att komma ihåg de personer som har glömts bort under Sveaborgs historia. Vår uppmärksamhet drogs då till frågor kring det förflutna. Hur var det förr på Sveaborg? Vem levde i skuggan och vem i ljuset? För att bredda vår historiska kunskap om Sveaborg och för att förstå bättre hurdana förhållandena var förut valde även vi att besöka museet. Vi kopplade även detta till dagens samhälle och funderade över vem som idag hamnar i skuggan eller ljuset. Vem kan det vara och varför? Vem eller vilka lever i sin tur i ljuset?

För att återgå till det mindre abstrakta kring ordparet funderade vi även på hur vi kan utnyttja Sveaborgs natur och vegetation för att behandla fenomenet. Vi funderade på hur växtligheten påverkas av ljuset. Vilka ställen är alltid i ljuset eller skuggan och hur påverkas vegetationen av det? Var hittar vi ställen som alltid ser ljuset? Hur påverkas just Sveaborg som plats av ljuset?

Vi har ännu framför oss att skapa en fungerande helhet och fundera på vad som bör göras i form av för- och efterarbete. Vi vill ännu utveckla hur vi kan utnyttja Sveaborg och dess historia i vår sekvens. Vissa praktiska frågor bör vi även få klarhet i. Vad är till exempel passande för en årskurs 5 och hur mycket frihet kan man ge dem?

Som det även under dagen nämndes är ett av målen med fenomenbaserad undervisning att eleverna efter dagen skall vara mera fundersamma än tidigare. Detta stämmer åtminstone för oss!

Soliga hälsningar,

Frida, Helena, Martina, Sanna, Sofia