Vi och dem

Vi tog färjan till Sveaborg en kylig aprilmorgon, vägarna täcktes av snö och is men vårsolen värmde. Det var spännande att få se Sveaborg i ett nytt ljus då många av oss besökt fästningen förut medan vissa aldrig varit på Sveaborg. 

Då vi fick vårt tema “Vi och dem” gick våra tankar direkt till Sveaborgs historia som präglas av krig. Sveaborg som en plats för blodiga konflikter väcker tanken om fienden (dem) och Sveaborgs försvarare (vi). Men när vi tog en promenad genom fästningen och dessutom såg alla bostadshus där människor fortfarande bor började vi tänka att vårt tema handlar om så mycket mer än krig. Vi var snabbt överens om att en viktig del av vårt fenomen var identitet då det direkt anknyter till upplevelsen av att höra till en grupp, att höra till ett “vi” och utan ett “vi” finns det ingen “dem”.

En påminnelse om hur starkt nationalistisk attityden har varit förut fick vi genom en skylt på fästningens mur med budskapet “… lita icke på främmande hielp”. I dagens värld kan man också se denna nationalistiska attityd i främlingsfientliga åsikter som blev synliga under de senaste åren då mängden flyktingar till Finland ökade.

 

 

Det utmanande i att jobba kring vårt fenomen var att knyta ihop alla ideér vi hade till en fungerande helhet. Men som plats är Sveaborg intressant och fungerar i vår åsikt utmärkt för att väcka intresse i våra hypotetiska elever.

Med soliga vårhälsningar,

Maria, Kaisa, Marianne, Niels och Basse