Transport och teknik på Sveaborg

— Vad fick vi för tema?
— Transport och teknik!
— Va? Neeej, vilken otur!

Varför skulle vi få detta tema, då det fanns så många andra intressanta alternativ som: barn och fred, födelse och död, ord och makt eller råttor och potatis? Detta kräver en funderare. Bäst att gå ut, ta frisk luft och röra på sig för att komma igång.   

Vi går mot varvet, det har åtminstone något med transport och teknik att göra. Tankar kring temat kommer och går: militär teknik, kanoner, ubåt, varvet, fästningsbygge, tunnel, broar, byggmaterial.

Varvet väcker vårt intresse. Hur jobbar man med båtar där? Hur i all sin dar får man ut dem på havet igen efter utförd reparation?

Vi går vidare och träffar på Ehrensvärd. Inte på honom själv eller hans ande i egen hög person, men på hans minnesmärke med inskriften:

Här hvilar
Grefve AUGUSTIN EHRENSVÄRD
FältMarskalk Riddare och Commendeur af K M Orden
Omgifven av Sina Werk
Sveaborgs Fästning Armeens Flotta

Ehrensvärd ville alltså bli begraven på Sveaborg där han gjorde sitt stora livsverk, eller ville han det? Vad hände på Sveaborg före Ehrensvärd fick i uppgift att bygga en fästning där år 1748? Varför finns det inget material om det överhuvudtaget? Hur bygger man på en ö? Vad behövs det för material? Varifrån kommer det? Hur har det sett ut på Sveaborg under olika historiska perioder? Hur levde man här? Vad såg man? Vad hörde man? Vad kände man? Vad tänkte man?
Vår tankeprocess kom alltså igång trots inledande svårigheter och snart upplevde vi att transport och teknik är hur intressant som helst. Vår uppgift var att skapa ett fenomenbaserat undervisningspass åt åk 5, utgående från temat transport och teknik. Undervisningen är tänkt att förverkligas under en dag på Sveaborg, inklusive för- och efterarbete i skolan.

Om vi nu går tillbaka och funderar på hur vår egen arbetsprocess kom igång, så förverkligades grundtanken inom fenomenbaserat lärande – vi kom ju på en mängd frågor! Tanken är att eleverna ska komma fram till frågor som intresserar dem att söka svar. Här gäller det att se upp i sin planering att inte komma med för inramade färdiga frågor åt eleverna. Ett mål med undervisningen kan vara att själva processen i sig har en stor betydelse. Alla frågor behöver inte besvaras.

Nu när vi väl kommit igång med planerandet kan vi konstatera att vi lärt oss att öppna upp fenomenet transport och teknik och att vi fått idéer om hur man kan arbeta kring ämnet under en skoldag. Vi blev faktiskt förvånade över hur inspirerade vi alla sist och slutligen verkade bli och att vi arbetade så bra tillsammans. Att gå ute i naturen var också inspirerande och dessutom superskönt! Vi hoppas att vi under nästa träff lyckas arbeta lika väl och koncentrerat och att vi får mycket gjort gällande sekvensplanen. Fint väder skulle också vara alldeles toppen!

Med glada hälsningar,

Camilla, Herta, Jessica, Fredrik och Maija