Barn och Fred ur perspektivet av fenomenbaserat lärande

Ordo Ab Chao – Ur kaos uppstår ordning. Det här är  något som redan berörts lite i vårt förra blogginlägg.

Under den senaste gången hade vi kommit fram med flera idéer kring temat Barn och Fred som vi till slut slipade ner till de 5 väsentligaste mål som vi skulle fokusera på. Dessa var:

  1. Gemenskap, glädje
  2. Skola och fred
  3. Barnens rättigheter
  4. Bekanta oss med Sveaborg
  5. Väcka fantasin

Det är varmt ute i solen, kyligt i skuggan och vinden känns kall mot huden. Det är vår, ja nu är det äntligen vår!

  Denna gång är det dags för planeringen av vår aktivitet, våra undervisningsmetoder samt innehåll. Låt mig iscensätta. Tankarna bubblar och idéer blixtrar fram och lika lätt slås de ner. Under en stund känns det som allt skulle rivas itu och nästa stund finns det harmoni och lugn – ordo ab chao.

  Vi tog och samlade våra tankar under en liten promenad på Sveaborg mellan planeringen och presentationen. Märkvärdigt hur en andpaus kan låta en samla sina tankar och blåsa ny energi i arbetet.

Planering i full fart!

Som en hemmahamn dit trötta sjöfarare kommer hem till efter veckor på stormiga sjöar, så lugnar vi också ner oss vid vårt bord med en känsla av klarhet. Vi har kommit till ett consensus över det vi skall göra. Vårt fenomen, Barn och fred, skulle undersökas från perspektivet av skolan och elevens vardag, istället för att dyka in i svåra konflikter som håller på någonstans långt borta från eleven. Meningen är inte att förminska dessa händelser i fjärran land och deras påverkning från ett globalt synsätt, utan vi hade tanken att börja från elevernas näromgivning för att göra ämnet mera lättare att relatera till.

  Skolan är ideologiskt sätt menat att vara en “hemmahamn” åt eleverna, en plats där de får känna sig trygga och fria från diskrimination och hot. Det här lyckas vi inte alltid med, men de hindrar inte oss från att sträva mot detta.

  Med detta i bakhuvudet fortsatte vi att jobba med vår plan. Det handlar om stationsarbete och expertgrupper med sveaborg i centrum. Ni kommer att få höra om det mera senare när vi presenterar det för eleverna. Men tillsvidare får ni förbli i spänning och vänta på det kommande.

Hälsningar,

Olivia, Isa, Sander, Robert & Emelie