Synop ry:n telegram-ryhmän säännöt

  1. Tämä on Synop ry:n telegram-ryhmän vapaamuotoiseen keskusteluun meteorologiasta ja muista mielen päällä olevista aiheista. 
  2. Kanava on kohdennettu synoplaisille, mutta myös synopmieliset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan.
  3. Jokaisella keskustelijalla on oikeus omaan mielipiteeseen ja sen ilmaisuun. Eriävien mielipiteiden ilmetessä riitely tai muita kohtaan hyökkääminen ei ole ratkaisu. 
  4. Kunnioita siis muita keskustelijoita sekä heidän näkemyksiään tai ideoitaan.
  5. Kaikentasoinen ikään, akateemiseen ikään, sukupuoleen, maailmankatsomukseen, taustoihin tai muuhun henkilökohtaiseen suuntautumiseen kohdistuva syrjiminen on ehdottomasti kiellettyä.
  6. Ei ole myöskään suotavaa tehdä oletuksia muiden keskustelijoiden identiteetistä. 
  7. Järkyttävän, väkivaltaisen, pornografisen, vihaan ja syrjintään kannustavan tai muuten sopimattoman sisällön jakamista kanavalle ei sallita. 
  8. Havaitessasi asiatonta käytöstä tai sääntöjen rikkomista, huomautathan tästä asianomaiselle henkilölle tai tarvittaessa otathan yhteyttä kanavaa ylläpitävään tahoon.
  9. Kanavan ylläpitäjällä on oikeus antaa varoituksia henkilölle, joka rikkoo sääntöjä, poistaa asiattomia viestejä tai tarvittaessa poistaa sääntöjä rikkova henkilö kanavalta.
  10. Sekä suomi että englanti ovat sallittuja keskusteluun käytettäviä kieliä.

Tervetuloa Synop ry:n telegram-ryhmään!