Tautien matkassa epidemiologian kurssilla

Anna-Liisa Laine Ruotsissa Älvkarlebyn kylässä

Kansainvälisistä jatko-opiskelijakursseista on tullut tärkeä osa tutkijakoulutusta. Laitos- tai edes yliopistotasolla ei usein ole järkevää käyttää resursseja hyvin spesifien kurssien järjestämiseen. Kuitenkin jatko-opintovaiheessa kaivataan nimenomaan spesifiä ja metodipainotteista opetusta. Continue reading