Milloin malli on oikeasti valmis?

Olemme blogissa pohtineet paljon mallin kehittämiseen liittyviä kohtia, kuten lisäpyydyksen huomioimista ja vaelluspoikasten muuttointensiteetin mallintamista. Varovainen arvioni on, että kaikesta malliin liittyvästä epävarmuudesta huolimatta, olemme olleet tyytyväisiä sen kehittymiseen. Edelleen mielessämme on ollut useita parannusehdotuksia, kuten veden lämpötilan ja korkeuden sekä vaellusmatkan pituuden huomioiminen. Blogipohdinnat ovat siirtyneet enemmän päätöksentekoon liittyviin kysymyksiin, mutta palaan vielä hetkeksi takaisin mallintamisen maailmaan ja aiheeseen, joka on jäänyt itselleni hyvin epäselväksi, ja jota ei vielä ole nostettu blogissa tarkemmin esille: Milloin malli on oikeasti valmis?

Tutkijana painii jatkuvasti omaan työhön kohdistuvan epävarmuuden kanssa. Työstä pitäisi sanoa jotain konkreettista, mutta samalla joutuu tiedostamaan, että työhön liittyy enemmän tai vähemmän epävarmuutta. Kurssilla olen ensimmäistä kertaa harjoittelemassa todennäköisyysmallintamista, ja oppiminen on kohdistunut perusasioiden haltuun ottamiseen ja BUGS-ohjelman ymmärtämiseen. Bayes-maailma on minulle vielä hyvin uusi, mutta kurssin edetessä olen pohtinut, milloin mallin kehittäjä voi olla tyytyväinen aikaansaannokseensa ja valmis esittelemään sen yleisölle.

Biologina jotenkin kuvittelisi, että malli on valmis silloin, kun se kuvaa luonnossa tapahtuvia prosesseja parhaiten. Miten tämä voidaan varmistaa, onkin sitten toinen tarina. Tuleeko kaikki mahdolliset (ympäristö)tekijät olla mukana mallissa? Tilastotiedettä opiskelevat kurssikamut ovat kuitenkin saaneet minut pohtimaan asiaa toisesta näkökulmasta. Ehkä malli onkin valmis silloin, kun se on rakennettu ”oikein ja ammattitaidolla”. Aiemmissa blogipostauksissa on nostettu esiin myös asiantuntijatieto. Olettaen, että asiantuntijatieto on lähellä ”oikeaa totuutta”, onko valmis malli sellainen, joka vastaa asiantuntijan tietoa tai näkemystä?

Myönnettäköön, että kysymys on tällä erää ehkä lähinnä filosofinen, mutta käsitys kehitysprosessista kokonaisuutena on minulle vielä melko tuntematon. Varsinkin kun olemme jättämässä mallin kehittelyn, jotta voimme käsitellä päätösanalyysiä loppukurssin ajan. Pääsimmekö kunnolla edes vauhtiin vai raapaisimmeko vasta pintaa?

One thought on “Milloin malli on oikeasti valmis?

  1. Samaa mieltä. Malli ei ole lähellekään täydellinen. Toisaalta malli ei koskaan ole täydellinen (tosi), vaan enemmän tai vähemmän toimiva suhteessa mallin päättely- ja ennen kaikkea käyttötarkoitukseen. Pragmaattinen suhtautuminen lienee meille tutkijapoloille välttämätöntä. Mutta onko malli edes pragmaattisessa mielessä tyydyttävä. Toisin sanottuna: kuinka hyvin se toimii?

    Huomiot pyydystettävyyden sekä muuttointensiteettien paremmasta todennäköisyysestimoinnista ovat aiheellisia. Niillä voidaan kuitenkin korjata havaintoihin liittyvä epävarmuus vain tiettyyn pisteeseen asti. Suuremmat haasteemme liittyvät havaintojen vähäiseen määrään ja tämän selittämiseksi käytettävissä olevaan aineistoon, ei niinkään mielestäni mallivalintoihin (vrt. Miken huomiot yllä).

    Ehkä teemme kaikki vielä kesän töitä. Kuka maksaa? 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *