Johdatus unohdettuihin varhaiskristillisiin kirjoituksiin

Niko Huttunen ja Ulla Tervahauta (toim.), Johdatus Apostolisten isien kirjoituksiin. Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 121 / Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 295. Helsinki 2021.

Apostolisten isien kirjoitukset ovat Uuden testamentin ohella varhaisimpia kristillisiä kirjoituksia. Ensimmäisillä vuosisadoilla joidenkin ajateltiin kuuluvan jopa Raamattuun Johdatus Apostolisten isien kirjoituksiin on ensimmäinen suomenkielinen johdanto näihin merkittäviin mutta unohdettuihin teoksiin. Jokainen Apostolisten isien kirjoitus saa kirjassa asiantuntevan taustoituksen sen syntyhistoriasta, tekijästä ja keskeisistä teemoista. Kirjassa on perusteelliset katsaukset säilyneisiin käsikirjoituksiin ja Apostolisten isien kokoelman muotoutumiseen sekä artikkeleita muun muassa marttyyriudesta ja kirjoitusten vaikutushistoriasta. Kirjoittajat ovat Uuden testamentin ja varhaisen kristinuskon tutkijoita, joista monet olivat suomentamassa vuonna 2020 ilmestynyttä Apostolisten isien kirjoitusten kokoelmaa.

 

STKS:n pysyväisjäsenet saavat kirjan normaalisti postitse, mutta muuten sitä voi ostaa Suomen Eksegeettiseltä Seuralta ja Tiedekirjasta:

Tiedekirja, Snellmaninkatu 13 00170 Helsinki (09) 635 177
tiedekirja@tsv.fi
https://www.tiedekirja.fi/

Lisätietoja

Niko Huttunen, dos. niko.huttunen@helsinki.fi
Ulla Tervahauta, TT ulla.tervahauta@helsinki.fi