Koulutuksia

Koulutuksia osaamisen eri alueille.

Muistathan Lääkärien koulutuskalenterin, jota ylläpitää Lääkäriseura Duodecim linkki Duodecimin koulutuksen sivuille tässä

Kopi-koulutusjärjestelmästä löydät koulutukset, joihin on haettu erikoisalan hyväksyntä etukäteen. https://www.kopi.fi/

Eri yliopistoilta löytyy MOOC-kursseja vaihtuvin sekä pysyvin aihein:

DigiCampus: https://digicampus.fi/course/index.php?categoryid=8

Helsingin yliopisto: https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-verkkokurssit-eli-moocit

Itä-Suomen yliopisto: https://www.uef.fi/fi/mooc-kurssit

Turun yliopisto: https://www.utu.fi/fi/jatkuva-oppiminen/MOOC

Vaasan yliopisto: https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/avoin/opiskelu/opintotarjonta?viewsreference[data][argument]=avoin%20yliopisto&viewsreference[enabled_settings][argument]=argument&viewsreference[enabled_settings][title]=true&viewsreference[parent_entity_type]=paragraph&viewsreference[parent_entity_id]=3440&viewsreference[parent_field_name]=field_paragraph_view&page=0

Åbo Akademi: https://www.abo.fi/en/centre-for-lifelong-learning/the-open-university/open-university-courses-in-english/

 

 

 

1. Väestön terveydentilan ja terveyspalvelujen tarpeen arviointi

THL järjestää väestön terveyteen liittyvää koulutusta vuosittain, kuten mm. Kansanterveyspäivät linkki lisätietoon tästä

Tartuntatautipäivät järjestää Filha ry ja niistä tietoa löytyy heidän sivuiltaan 

 

2. Terveyden edistäminen ja ehkäisevä terveydenhuolto

 

3. Terveyspolitiikka ja palvelujärjestelmä

Terveydenhuoltolääkärit ry. järjestää keväisin koulutuksen, joka soveltuu suoraan erikoistuville linkki tästä

Yleislääkäripäivillä on aina mukana terveydenhuollon koulutusta, joka soveltuu erikoistuville  linkki tästä

4. Hallinto ja johtaminen

 

5. Oman työn hallinta ja kehittäminen

 

Kirjallisuusvinkit löytyvät tästä linkistä