Teoriaopinnot ja tentti

Terveydenhuollon erikoisalan tenttikirjallisuus

Kirjallisuus kattaa kaikki erikoisalan osaamisen viisi aluetta sekä niiden kehittämisessä, tutkimuksessa ja arvioinnissa tarvittavien mentelmien perusteet. Tenteissä kysymykset pääosin edellyttävät tiedon soveltamista.

Kirjat (uusin painos)

 1. Sintonen H & Pekurinen M. Terveystaloustiede. Sanoma Pro Oy, 2009
 2. Uhari M ja Nieminen P. Epidemiologia ja biostatistiikka. Duodecim, 2012
 3. Patja K, Rautava P, Absetz P. Terveyden edistäminen, Duodecim 2022
 4. Kekomäki M. Etiikasta ekonomian – ja takaisin. Duodecim, 2019
 5. Malmivaara A. Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Duodecim 2022
 6. Lehtonen L, Lohiniva-Kerkelä M, Pahlman I. Terveysoikeus. Talentum, 2015 (tulossa uusi painos 2023)
 7. Ajankohtainen alan lainsäädäntö & muutokset www.finlex.fi
 8. Seeck, H. Johtamisopit Suomessa — Taylorismista innovaatioteorioihin, Gaudeamus 2021

Lääkärit: Julkaisusarjat (kaksi tenttiä edeltävää vuotta)

 1. Suomen Lääkärilehti
 2. Sosiaalilääketieteellinen Aikakausikirja
 3. European Journal of Public Health /Oxford University Press on behalf of EUPHA

Hammaslääkärit: Julkaisusarjat (kaksi tenttiä edeltävää vuotta)

 1. Suomen Hammaslääkärilehti
 2.  Community Dentistry and Oral Epidemiology