Terveydenhuollon erikoisala lyhyesti

Terveydenhuollon erikoislääkärit työskentelevät terveys- ja sosiaalisektorilla muun muassa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, valtion ja kuntien hallinnossa, yksityisellä sektorilla, järjestöissä, lääketeollisuudessa ja kansainvälisissä tehtävissä. He työskentelevät tavallisesti johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Moni tekee myös kliinistä potilastyötä. Terveydenhuollon erikoislääkäreitä oli vuonna 2019 Lääkäriliiton tilaston mukaan 119 ja terveydenhuollon erikoishammaslääkäreitä 72 vuonna 2021 (STM:n selvitys).

Tietoa alan tilanteesta löytyy tästä linkistä lisää  https://www.erikoisalani.fi/tulokset/48

Erikoisalalla on yhteiset eurooppalaiset osaamistavoitteet. Niitä päivittää Euroopan Erikoislääkärijärjestön UEMS:n toimikunta (Board), jossa Suomi on mukana. https://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0011/98435/UEMS-2019.24-European-Training-Requirements-for-Public-Health.pdf