Ensimmäinen vuosi ja kolme oivallusta sen varrelta

Vuoden jälkeen on mielekästä vilkaista hieman taaksepäin. Tieteestä toimintaa-yrittäjyysoppimisen malli on johtanut omaan idean ankaraan pyörittelyyn, kokeiluihin, epäonnistumiseen ja uusiin nousuihin.  Vaikka vielä on mahdotonta sanoa minkälainen tulevaisuus TT-yrittäjiä odottaa, monille mukana olleille viime vuosi on ollut ennen kaikkea oivallusten vuosi. Etenemisen vauhti on ollut huimaa, ja huhtikuussa 2012 esitellyt ensimmäiset idearaakileet ovat poikineet jo useamman Y-tunnuksen. Oppimisen malli on kannustanut kokeilemaan rohkeasti ja puurtamaan ahkerasti.  Pieni haastattelukierros osoitti vuoden aikana tapahtuneen useita suuria oivalluksia.

1) “Yrittäjyys näyttäytyy täysin uudessa valossa.”

Oman ajattelun muutos on tapahtunut huomaamatta töitä tehdessä. Yliopistolainen yrittäjyys on saanut kiinnostumaan yritysmaailmasta ja sen tavoista toimia.

 2) “En mä oo mikään Steve Jobs!”

Monien TT-yrittäjien oma osaaminen on joutunut vuoden aikana koetukselle ja omia taitoja on hiottu uudessa toimintaympäristössä. Yliopistolla syntyneet ideat on pitänyt pystyä myymään, konseptoimaan ja tuotteistamaan.

 3) Epäonnistumisilla oivaltaminen 

Kaikki valitut tiet eivät välttämättä vie haluttuun maaliin. Demoksen kehittämässä yrittäjyysoppimismallissa on luotsattu yritysideoita kannustaen epäonnistumisiin ja uusiin alkuihin. Oppimisen ja onnistumisen kannalta on ehditty tehdä korjausliikkeitä, joihin ei olisi päästy ilman muutamaa harha-askelta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *