Tutkielmaseminaareihin 19-20 ilmoittautuminen ja seminaarien esittely

Tänään 1. 4. 2019 avautuu WebOodissa lukuvuoden 2019-20 tutkielmaseminaareihin ilmoittautuminen. Ilmoittautumisaikaa on 25.4. asti. Seminaarien esittelylle on varattu tällä sivustolla oma osionsa, jossa kirjallisen informaation lisäksi on osasta seminaareja myös esittelyvideo. Sivustolle pääset täältä: https://blogs.helsinki.fi/tu-maisteri/tutkielmaseminaarit-2019-20/ Sieltä löytyy myös tarkempia tietoja ilmoittautumisesta.

Toisin kuin ennen, seminaarien esittelypäivää ei järjestetä. Osanotto esittelypäivään oli viime vuosina melko laimeaa.

Tutkielmaseminaarit 18-19: vielä ehtii!

Tutkielmaseminaareihin on vielä aikaa ilmoittautua, ensi tiistaihin 24.4. asti. Huomatkaa erityisesti seuraavat seminaarit:

Aila Lauhan (aila.lauha@helsinki.fi) seminaari  Teologisen tiedekunnan ja tutkimuksen historia 1900-luvulla (kurssisivu: https://courses.helsinki.fi/fi/TUM-3110/124237577) Tämä seminaari on avoin paitsi kirkkohistorian, myös käytännöllisen ja systemaattisen teologian opiskelijoille.

Uuden islamin yliopistonlehtorimme Mulki Al-Sharmanin (mulki.al-sharmani@helsinki.fi) sukupuolentutkimukseen liittyvä seminaari Religion and Gender (kurssisivu: https://courses.helsinki.fi/fi/TUM-3110/124237584) Tämä seminaari on ensisijaisesti uskontotieteen opiskelijoille, mutta muutkin voivat tiedustella mahdollisuutta osallistua sen vetäjältä.

Nämä seminaarit löytyvät WebOodista koodilla TUM-3110 (Temaattinen seminaari). Lisätietoa ilmoittautumisesta ja seminaareissa tässä tiedotteessa: https://guide.student.helsinki.fi/fi/uutiset/tutkielmaseminaarien-ilmoittautuminen

Tiedonhankinnan MOOC graduntekijöille

Kirjasto on julkaissut graduntekijöille suunnatun itseopiskelukurssin (MOOC). Kurssi on englanninkielinen ja siellä käsitellään mm. seuraavia asioita:

  • Where and how should I seek research information?
  • How can I critically compare and evaluate what I find?
  • What´s this thing called open science? How does it help me succeed?

Kurssi löytyy yliopiston MOOC-alustalta osoitteesta: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=51

Gradun tekniset ohjeet

Allaolevat uuden tutkintorakenteen mukaisen gradun tekniset ohjeet hyväksyttiin kesällä tiedekuntaneuvostossa. Ne löytyvät myös WebOodista koodilla TUM-800 (Pro gradu -tutkielma). Gradun laajuus on uudessa maisterintutkinnossa 30 op entisen 40 op sijaan.

Pro gradu –tutkielman ohjeellinen pituus on 45-70 sivua. Pro gradu -tutkielman voi tehdä yhteisprojektina toisen opiskelijan kanssa, mikäli opiskelijoilla on ohjaajan puolto asialle. Tällöin tutkielman sivumäärä on 70-90 sivua.

Opinnäytetöissä käytetään seuraavia marginaaleja: ylä-, ala-, vasen- ja oikea reuna 2,5 cm. Tekstin merkkilajina käytetään fonttia Times New Roman, Times tai Liberation Serif, pistekokoa 12 ja rivinväliä 1,5. Alaviitteiden fontin on oltava sama kuin leipätekstin, pistekokona 10 ja rivinvälinä 1.

Uusi kappale aloitetaan alkusisennyksellä. Kappaleiden väliin ei tule rivinväliä. Oikean reunan tasausta käytettäessä teksti on tavutettava. Leipätekstissä pidemmät suorat lainaukset sisennetään ja kirjoitetaan pistekoolla 10, rivinväli on 1. Sisennettäessä ei käytetä lainausmerkkejä eikä kursivointia osoittamaan lainausta.

Otsikot tehdään leipätekstin asetuksia tai otsikkotyylejä käyttäen.

Ilmoittautuminen 2017-18 graduseminaareihin alkanut!

Seminaareihin ilmoittaudutaan WebOodissa, josta ilmoittautuminen löytyy  koodilla 10708. Seminaareista on julkaistu myös esittelylehtinen Teologisen_tiedekunnan_graduseminaarit_2017-2018, jossa on tarkemmat kuvaukset seminaareista.

Alla lista seminaareista osastoittain. Ensimmäisenä mainitun temaattisen eli oppiaineiden yhteisen seminaarin yhdeydessä voi suorittaa systemaattisen teologian, käytännöllisen teologian tai kirkkohistorian oppiaineissa. Suluissa seminaarin vetäjä ja linkki hänen yhteystietoihinsa.

Temaattinen  seminaari

Eksegetiikka

Kirkkohistoria

Systemaattinen teologia

Käytännöllinen teologia

Uskontotiede

 

Seminaariesittelyjen ohjelma

Tutkielmaseminaarien 2017-2018 esittelytilaisuudet pidetään to 20.4.2017 F24 salissa 531. Seminaarit esitellään osastoittain seuraavasti:

klo 12-13 Eksegetiikka

klo 13-14 Kirkkohistoria

klo 14-15 Käytännöllinen teologia

klo 15-16 Uskontotiede

klo 16-17 Systemaattinen teologia

Lukuvuoden 2017-18 tutkielmaseminaarit

Ilmoittautuminen ensi lukuvuoden tutkielmaseminaareihin on avoinna weboodissa 12.-23.4. 2017 (koodi: 10708). Ilmoittautumisen sivu Opintoni-palvelussa löytyy täältä: https://courses.helsinki.fi/fi/10708/118797294).

Perinteiseen tapaan seminaareista järjestetään esittelytilaisuus torstaina 20.4. klo 12-17. Paikkana on F24:n sali 531. Jokaiselle osastolle on varattu tunti aikaa, mutta osastojen järjestystä ei ole vielä lyöty lukkoon. Kooste seminaarien sisällöstä julkaistaan viimeistään esittelytilaisuuteen mennessä.