Tutkielmaseminaareihin 2020-21 ilmoittautuminen ja seminaarien esittelyt

Tänään 1.4.2020 avautui ensi lukuvuoden tutkielmaseminaareihin ilmoittautuminen. Ilmoittautumisohjeet löytyvät Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/uutiset/teologian-ja-uskonnontutkimuksen-tutkielmaseminaarit-2020-21. Muista valita koulutusohjelmaksi Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma, jos etsit tiedotetta ohjeiden etusivulta.

Yksittäisten seminaarien esittelyt on koottu tänne maisteriohjelman blogiin. Osastojen ja temaattisen seminaarin sivuille pääset tältä sivulta: Tutkielmaseminaarit 2020-21.

Gradun kirjallisuusluettelo

Tiedekunnassamme on tyyliohje kirjallisuuden merkitsemiseksi tutkielmissa. Se on aiemmin käytössä ollutta yksinkertaisempi, mutta sisältää enemmän esimerkkejä mm. e-julkaisujen eri tyypeistä. Ohje löytyy täältä: Teologian tyyli RefWorks-viitteidenhallintaohjelmassa tyyli on nimellä Helsinki 3.

Tyyli löytyy myös viitteidenhallintaohjelma Zoterosta ja Mendeleystä nimellä Helsingin yliopisto – Teologinen tiedekunta.

Tämä ja moni muu hyödyllinen ohje löytyy  Tutkivan kirjoittamisen sivustolta.

(Päivitetty 4.3.2020)

Gradun tekniset ohjeet

Allaolevat uuden tutkintorakenteen mukaisen gradun tekniset ohjeet hyväksyttiin kesällä 2017 tiedekuntaneuvostossa. Ne löytyvät myös WebOodista koodilla TUM-800 (Pro gradu -tutkielma). Gradun laajuus on uudessa maisterintutkinnossa 30 op entisen 40 op sijaan.

Pro gradu –tutkielman ohjeellinen pituus on 45-70 sivua. Pro gradu -tutkielman voi tehdä yhteisprojektina toisen opiskelijan kanssa, mikäli opiskelijoilla on ohjaajan puolto asialle. Tällöin tutkielman sivumäärä on 70-90 sivua.

Opinnäytetöissä käytetään seuraavia marginaaleja: ylä-, ala-, vasen- ja oikea reuna 2,5 cm. Tekstin merkkilajina käytetään fonttia Times New Roman, Times tai Liberation Serif, pistekokoa 12 ja rivinväliä 1,5. Alaviitteiden fontin on oltava sama kuin leipätekstin, pistekokona 10 ja rivinvälinä 1.

Uusi kappale aloitetaan alkusisennyksellä. Kappaleiden väliin ei tule rivinväliä. Oikean reunan tasausta käytettäessä teksti on tavutettava. Leipätekstissä pidemmät suorat lainaukset sisennetään ja kirjoitetaan pistekoolla 10, rivinväli on 1. Sisennettäessä ei käytetä lainausmerkkejä eikä kursivointia osoittamaan lainausta.

Otsikot tehdään leipätekstin asetuksia tai otsikkotyylejä käyttäen.