Tutkielmaseminaarit 2021–2022

Täältä löytyvät tutkielmaseminaarien 2021–22 esittelyt osastoittain.

Eksegetiikan seminaarit
Kirkkohistorian seminaarit
Systemaattisen teologian seminaarit
Käytännöllisen teologian seminaarit
Uskontotieteen seminaarit

JOS haluat vielä syksyn seminaariin, ole pikaisesti yhteydessä seminaarin opettajaan/koulutussuunnittelijaan (Satu Kunnas) ja kysy onko tilaa.

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman sekä Kulttuuriperinnön maisteriohjelman uskontotieteen opintosuunnan (KUMA) lukuvuoden 2021–22 syventävien opintojen tutkielmaseminaarien kevään ennakkoilmoittautuminen alkaa 6.4. klo 08.00 e-lomakkeella. Ilmoittautuminen päättyy 26.4. klo 23.59. Syksyn Sisu-ilmoittautuminen avautuu elokuussa. Ilmoita hakemuksessasi kaksi seminaaria preferenssijärjestyksessä, siltä varalta, ettet tule valituksi ensisijaiseen seminaariin. Linkki hakulomakkeeseen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/110989/lomake.html

Seminaareihin ei valita opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä, vaan opintojen etenemisen mukaan siten, että seminaareihin pääsevät ensisijaisesti ne, jotka ovat opinnoissaan pisimmällä. Seminaarin suositusajankohta on maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi.

Seminaarin enimmäiskoko on 10 opiskelijaa, paitsi jos kyseessä on useamman opettajan yhteisseminaari, jolloin koko on 15. Mikäli seminaariin on tulossa vähemmän kuin kolme opiskelijaa, se perutaan. Seminaarien osallistujat vahvistetaan toukokuun ensimmäisellä viikolla ja tieto lähetetään kaikille hakemuksen jättäneille.

Teologian ja uskonnontutkimuksen seminaarien tunnisteet ovat:

TUM-3101 Uuden testamentin eksegetiikka
TUM-3102 Vanhan testamentin eksegetiikka
TUM-3103 Kirkkohistoria
TUM-3104 Käytännöllinen teologia
TUM-3105 Kirkkososiologia
TUM-3106 Uskonnonpedagogiikka
TUM-3107 Systemaattinen teologia (sis. dogmatiikka, ekumeniikka, teologinen etiikka ja sosiaalietiikka sekä uskonnonfilosofia)
TUM-3108 tai KUMA-US305 Uskontotiede, islamilainen teologia
TUM-3110 Temaattinen seminaari (avoin kaikkien oppiaineiden opiskelijoille)

Kulttuuriperinnön maisteriohjelman uskontotieteen opiskelijat voivat ilmoittautua joko uskontotieteen seminaareihin tai temaattiseen seminaariin.

Voit myös kysyä seminaarin opettajilta seminaarityöskentelystä, aiheen valinnasta tms. askarruttavista kysymyksistä sähköpostitse. Linkit yhteystietoihin löytyvät seminaarien esittelyteksteistä.