Haku TUM-412 Työelämäjaksolle

Hakuaika työelämäjaksolle  lukuvuonna 2023-2024 alkaa ke 27.9.2023 klo 14:00 ja päättyy 12.10.2023 klo 23:59.

Työelämäjaksoa koskeva informaatiotilaisuus järjestetään ke 27.9.2023 klo 14-16 Päärakennus, F3005 (Fabianinkatu 33). Tiedot työelämäjaksolle päässeistä lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään 31.10.2023 klo 17.

Harjoittelupaikkoja koskeva tarkempi informaatio annetaan informaatiotilaisuudessa ke 27.9.2023. Luettelo vuoden 2023-2024 haettavissa olevista työelämäjakson harjoittelupaikoista on nähtävissä verkossa näillä sivuilla, kun hakuaika alkaa.

Hakuopas 2023-2024

Työelämäjaksolle haetaan sähköisesti. Hakulomake on e-lomake, joka aktivoituu hakuajan alkaessa. Infotilaisuudessa on mahdollisuus saada ohjausta hakuprosessiin.

Linkki hakemukseen: e-lomake

Hakuajan päätyttyä tiedekunnan asettama valintakollegio sijoittaa opiskelijat hakemusten ja opintopistemäärien perusteella seurakuntiin. Kollegion työhön osallistuvat tiedekunnan edustajien lisäksi ev.lut. kirkon ja opiskelijoiden edustajat.

Opiskelijapaikkojen määrä on työelämäopintojen osalta rajallinen. Kun opiskelijoita sijoitetaan seurakuntiin, noudatetaan seuraavia valintakriteerejä:

  1. Vaadittujen edeltävien opintojen suorittaminen.
  2. Suoritettujen opintopisteiden kokonaismäärä.
  3. Teologisten opintojen aloitusvuosi.

Erityistapauksissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon myös muita tekijöitä.

Kollegio hyväksyi 30.10.2023 lukuvuotta 2023–2024 koskevan paikkajaon

Yhteenveto Valintakollegion päätöksestä 30.10.2023 :

TUM-412 Työelämäjaksolle (1.12.2023–30.6.2024) saatiin hankittua 63 harjoitteluseurakuntaa. Varsinaisen hakuajan kuluessa e-lomakkeella jätettiin vain 32 hakemusta, joista täysin hakukelpoisia oli 29. Tässä vaiheessa ainakin 34 seurakuntaa on siten jäämässä ilman harjoittelijaa.

Harjoitteluseurakuntakohtaisesti hakijat on ryhmitelty hakuvaihtoehtonsa mukaan (A, B tai C), jonka jälkeen pyrittiin ottamaan ehdolle vaadittavat edeltävät opinnot suorittaneet, ensisijaisuustoiveet ja esim. eniten opintopisteitä suorittaneet. Koska tänäkin vuonna hakupaine kohdentui monella hakijalla samoihin seurakuntiin (Oulunkylä, Hämeenlinna-Vanaja, Riihimäki, Malmi, Munkkiniemi, Turun tuomiokirkko), kaikki eivät päässeet vaihtoehtoon A, minkä vuoksi seitsemän hakijaa sijoitettiin vaihtoehtoonsa B.

Hakijoiden osalta sijoittumisjakauma (32) on seuraava:

  • toive A : 22 opiskelijaa
  • toive B :7 opiskelijaa
  • toive C : 0 opiskelijaa
  • Ei sijoitettu : 3 opiskelijaa.

Ensisijaisesti otettiin huomioon vain ne opiskelijat, joilla on suoritettuna ja rekisterissä tai suoritettavana I periodissa vaadittava edeltävä opintojakso (TUM-411 Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatiedot ja -taidot työelämässä). Kuudelta (6) opiskelijalta puuttuu TUM-411, joten heidän edellytetään suorittavan se III periodissa, minkä vuoksi heidän TUM-412 Työelämäjaksonsa voi toteutua aikaisintaan maaliskuusta 2024 alkaen.

Ne kolme, joilta puuttuvat edeltävät opinnot (TUK-451 ja TUM-411), sijoitetaan ilman harjoittelijaa jääneisiin harjoitteluseurakuntiin ehdolla, että TUK-451 tulee suoritetuksi ja rekisteröidyksi marraskuun puoliväliin mennessä. Heidän lisäkseen edellä mainittujen kuuden opiskelijan osalta muistutetaan, että ilmoittautuminen III periodin TUM-411 jaksoon on Sisussa 29.11.2023 – 7.1.2024.

Työelämäjaksolle valittu opiskelija ottaa marraskuun aikana yhteyttä ohjaajaansa ja sopii työelämäjaksoon liittyvän yhteistyön käynnistämisestä. Opiskelija toimittaa vähintään kuukautta ennen sovitun harjoittelukauden alkamista laatimansa esittelyportfolion ohjaajalleen harjoittelusuunnitelman laatimista varten. Ohjeet portfoliota varten, samoin kuin työelämäjakson muita tehtäviä varten, annetaan luennolla A 8.11.2023 tai vaihtoehtoisesti luennolla B 5.2.2024. Luennot A on tarkoitettu ensisijaisesti TUM-412 Työelämäjakson joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuussa suorittaville. Luennot B on tarkoitettu ensisijaisesti TUM-412 Työelämäjakson maalis-, huhti-, touko- ja kesäkuussa suorittaville. Luento on osa opintosuoritusta, ja sille osallistutaan ennen oman työelämäjakson alkamista.

Ohjaajan kanssa on hyvä varmistaa harjoittelun ajankohta sekä mahdolliseen palkkaukseen, asumiseen, ruokailuun sekä matkakorvauksiin liittyvät asiat. Vain erityisen merkittävien, perusteltujen ja painavien syiden ollessa kyseessä, opiskelija voi pyytää harjoitteluseurakunnan vaihtamista johonkin ilman harjoittelijaa jääneeseen harjoitteluseurakuntaan. Tällaisessa tapauksessa opiskelija ottaa yhteyttä työelämäyhteyksien suunnittelijaan (Timo Åvist).