Haku TUM-412 Työelämäjaksolle

 

Hakuaika työelämäjaksolle  lukuvuonna 2020-2021 alkaa ti 22.9.2020 klo 16:00 ja päättyy 12.10.2019 klo 23:59.

Työelämäjaksoa koskeva informaatiotilaisuus järjestetään ti 22.9.2020 klo 16-18 Porthania P674 (Yliopistonkatu 3). Tiedot työelämäjaksolle päässeistä julkaistaan Blogipalvelussa viimeistään 30.10.2020 klo 17.

Harjoittelupaikkoja koskeva tarkempi informaatio annetaan informaatiotilaisuudessa ti 22.9.2020. Luettelo vuoden 2020-2021 haettavissa olevista työelämäjakson harjoittelupaikoista on nähtävissä verkossa näillä sivuilla, kun hakuaika alkaa.

Hakuopas 2020-2021

Työelämäjaksolle haetaan sähköisesti. Hakulomake on e-lomake, joka aktivoituu hakuajan alkaessa. Infotilaisuudessa on mahdollisuus saada ohjausta hakuprosessiin.

Linkki hakemukseen: e-lomake

Hakuajan päätyttyä tiedekunnan asettama valintakollegio sijoittaa opiskelijat hakemusten ja opintopistemäärien perusteella seurakuntiin. Kollegion työhön osallistuvat tiedekunnan edustajien lisäksi ev.lut. kirkon ja opiskelijoiden edustajat.

Opiskelijapaikkojen määrä on työelämäopintojen osalta rajallinen. Kun opiskelijoita sijoitetaan seurakuntiin, noudatetaan seuraavia valintakriteerejä:

  1. Vaadittujen edeltävien opintojen suorittaminen.
  2. Suoritettujen opintopisteiden kokonaismäärä.
  3. Mahdollinen hyväksytty kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma.
  4. Teologisten opintojen aloitusvuosi.

Erityistapauksissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon myös muita tekijöitä.

Kollegio hyväksyy xx.10.2020 kokouksessaan seuraavan lukuvuotta 2020–2021 koskevan paikkajaon

* seurakunnittain
* opiskelijoittain

Yhteenveto Valintakollegion päätöksestä xx.10.2020 :

xx

Opintojaksolle valittu opiskelija ottaa marraskuun aikana yhteyttä ohjaajaansa ja sopii työelämäjaksoon liittyvän yhteistyön käynnistämisestä. Opiskelija toimittaa vähintään kuukautta ennen sovitun harjoittelukauden alkamista laatimansa esittelyportfolion ohjaajalleen harjoittelusuunnitelman laatimista varten. Ohjeet portfoliota varten, samoin kuin työelämäjakson muita tehtäviä varten, annetaan luennolla A 6.11.2020 tai vaihtoehtoisesti luennolla B 8.2.2021. Luento on osa opintosuoritusta, ja sille osallistutaan ennen oman harjoittelujakson alkamista. Ohjaajan kanssa on hyvä varmistaa harjoittelun ajankohta sekä mahdolliseen palkkaukseen, asumiseen, ruokailuun sekä matkakorvauksiin liittyvät asiat. Vain erityisen merkittävien, perusteltujen ja painavien syiden ollessa kyseessä, opiskelija voi anoa valintakollegiolta harjoitteluseurakunnan vaihtamista johonkin ilman harjoittelijaa jääneeseen harjoitteluseurakuntaan. Tällaisessa tapauksessa opiskelija ottaa yhteyttä työelämäyhteyksien suunnittelijaan (Timo Åvist).