Tunnetko Naapurisi lähtee mukaan Hack for Society -haasteeseen.

Helsinki Think Company haastaa tiedeyhteisön valjastamaan tutkimustietonsa ja osaamisensa yhteiskunnan muutoksen välineeksi. Yhdistämällä tutkijoita, päätöksentekijöitä ja opiskelijoita pienryhmiin, pyritään tuottamaan käytännön ratkaisuja yhteiskunnan parantamiseksi. Ensi viikonloppuna la-su 9.-10.9.17 lähtee homma käyntiin ja haaste kulminoituu finaaliin lauantaina 30.9.17. Tunnetko Naapurisi on ottanut haasteen vastaan. Tavoitteenamme on kehittää ja realisoida imitaatiopeli tutkimusvälineestä empatiavälineeksi.

Imitaatiopeli on sosiaalitieteellinen tutkimusväline, jonka avulla tutkitaan vuorovaikutuksellista asiantuntijuutta: sitä, miten ihmiset, joilla on erilainen tausta ja ajattelutavat voivat ymmärtää toisiaan. Peliä kutsutaan imitaatiopeliksi, koska siinä imitoidaan toista ryhmää. Kuinka hyvin nuori päättäjä tuntee eläkeläisen arjen ilot ja vaikeudet? Osaako perusopetuksesta päättävä onnistuneesti imitoida opettajaa? Entä osaako terveydenhuollon ammattilainen imitoida terveydenhuollosta päättävää poliitikkoa? Kuinka hyvin kunnalliset päättäjät sekä kyseisen alan työntekijät tuntevat kuntalaisten tarpeet ja organisaation eri tasojen arjen haasteet? Entä miten kunnassa kohdataan pakolaiset ja maahanmuuttajat? Imitaatiopeli pakottaa pelaajan asettumaan toisen asemaan ja miettimään, miltä maailma näyttää tämän silmin. Menetelmä ohjaa tunnistamaan, mitä eri ryhmät voisivat oppia omasta ja toisen asemasta. Järjestämällä imitaatiopelejä päättäjien ja päivähoidon, perusopetuksen, terveydenhuollon, sosiaalihuollon tai vanhustenhuollon käyttäjien kanssa tai vaikkapa kotouttamisen parissa, voidaan paljastaa väärinymmärryksiä sekä lähentää kuntaa ja kunnan asukkaita. Imitaatiopeliä soveltamalla voidaan valmistella päätöksentekoa, kehittää tiedonkulkua ja lisätä ymmärrystä kunnan sisällä sekä kunnan ja kuntalaisten välillä.

Tunnetko Naapurisi -tiimistä, tutkija Otto Segersven osallistuu tiiminvetäjänä ja kehittämispäällikkö Tiina Airaksinen sekä professori Ilkka Arminen asiantuntijoina. Lisäksi, olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että tiimimme kokoonpanoon kuuluu myös kaupunginvaltuutettu Eva Biaudet sekä opiskelijat Leevi Mehtäjärvi ja Emma Inkinen.

Lisätietoja osoitteesta http://hackforsociety.fi/

Syksyn haastetta odotellessa,

Otto Segersven