Meistä

Tunnetko Naapurisi? on monialainen hanke, jossa tutkitaan naapuruussuhteiden dynamiikkaa hyödyntämällä imitaatiopeliksi kutsuttua menetelmää. Imitaatiopeli on sosiaalinen koe, jonka avulla voidaan tarkastella vuorovaikutteista asiantuntemusta eli kykyä ymmärtää toisen ryhmän tai yksilön sosiaalista todellisuutta ilman henkilökohtaista, suoraa kokemusta tämän elämästä. Hankkeessa imitaatiopelejä käytetään naapuruussuhteiden a) tutkimiseen sekä b) kehittämiseen yhteisöllisen oppimisen keinoin ja c) digitaalisille massamedia-alustoille tuotettavan ohjelmaformaatin avulla. Tavoitteena on lisätä empatiaa ja luoda entistä syvempää ymmärrystä jatkuvasti muuttuvien naapuruuksien välille.
#rohkeatekijä


Hanketta rahoittaa (2017-2020)

pinkki-Koneensaatio-logo