Julkaisut

Tunnetko naapurisi? -hankkeen julkaisuja  

 

  • Airaksinen, T. & Koponen, H. (2018)

Mistä tunnet sä diabeetikon? T1D:läiset yrittivät vakuuttaa tuomarin diabeetikkoudestaan

Diabetesseura T1D ry, 15.6.2018.

https://www.t1d.fi/mista-tunnet-sa-diabeetikon/

 

  • Arminen, I., Segersven, O. & Simonen, M. (2018)

Active and latent social groups and their interactional expertise

Acta Sosiologica 1-5, 2018.

https://doi.org/10.1177/0001699318786361

 

  • Arminen, I. & Simonen, M. (2015)

Imitaatiopeli vuorovaikutuksellisen asiantuntemuksen ja yhteiskunnallisten jakojen tutkimusvälineenä

 Sosiologia 52 (2015) : 3, s. 237-254. Westermarck-seura, Tampere.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1756308

 

  • Heino, A. (2020)

       Tiedon ja asiantuntijuuden rakentuminen ryhmäimitaatiopelissä –
       keskustelunanalyyttinen katsaus sukupuolta koskeviin episteemisiin
       neuvotteluihin

       Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologia.

       http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004201840

 

  • Segerven, O. (2016)

The Native Finn and the Finnish immigrant: An Imitation Game research exploring the interactional methods of making distinctions.

Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologia.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273466