Tutkimuksen kuvaus

Väitöskirjatutkimuksessani tutkin islamin uskonnonopetusta suomalaisessa peruskoulussa. Olen kiinnostunut siitä, millä tavoin islamin moninaisuus ilmenee islamin uskonnonopetuksessa ja kodin ja koulun yhteistyössä. Tarkastelen ilmiötä islamin uskonnonopettajien ja huoltajien näkökulmista.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa (1) huoltajien odotuksista, toiveista ja käsityksistä koulun islamin uskonnonopetuksesta (2) pedagogisista keinoista, joita opettajilla on ja joita he tarvitsevat islamin moninaisuuden huomioimiseen opetuksessa (3) kodin ja koulun välisen yhteistyön käytänteistä islamin uskonnonopettajien ja huoltajien välillä.

Tutkimusaineistona ovat islamin uskonnonopettajien haastattelut sekä monikielinen tutkimus, jossa kysytään huoltajien kokemuksia peruskoulun islamin uskonnonopetuksesta. Tutkimukseen voi osallistua kielillä suomi, arabia, somali, persia ja englanti. Lue lisää tästä monikielisestä tutkimuksesta. Aineistonkeruun vaiheista voit lukea myös Think open -blogikirjoituksesta.