Ajankohtaista

Moskeijan islamin opetus koulun uskonnonopetuksen korvaavana opetuksena

Kaikki peruskoulun oppilaat eivät osallistu koulun katsomusaineiden, eli uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen, vaan osallistuvat sen sijaan oman uskontokuntansa järjestämään opetukseen.

Kirjoitan aiheesta tuoreessa Katsomukset.fi-blogissa yhdessä väitöskirjatutkija Jussi Ikkalan kanssa. Tarkastelemme ilmiötä erityisesti islamin opetuksen näkökulmasta. Laajempi tutkimusartikkelimme moskeijoiden tarjoamasta koulun katsomusopetuksen korvaavasta ja täydentävästä opetuksesta julkaistiin keväällä 2022 ilmestyneessä Suomalaiset muslimit -teoksessa.

Lue kirjoitus Katsomukset.fi-blogissa!

Kesä Fulbright Suomi -säätiön stipendiaattina Seattlessa

Sain kevättalvella iloisia uutisia: minut oli valittu Fulbright Suomi -säätiön ja U.S. State Department’in stipendiaatiksi kesän 2022 SUSI-ohjelmaan (The Study of the United States Institutes for Scholars and Professionals).

Tämä Yhdysvaltojen uskonnolliseen moninaisuuteen sukeltava kurssi kokosi kesä-elokuussa Seattleen uskonnon tutkijoita seitsemästätoista eri maasta. Ohjelman järjestelyistä vastasi Seattle University.

Kiitos Fulbright Suomi -säätiö, Yhdysvaltain Suomen suurlähetystö ja U.S. Department of State ohjelman mahdollistamisesta. Kiitos Seattle University, professori Beatrice Lawrence, professori Lynn Hofstad ja Jared Fontenette mielenkiintoisesta ja monipuolisesta ohjelmasta. Parhaimmat kiitokseni myös kaikille ohjelmaan osallistuneille SUSI-kollegoille sekä teemaa avanneille luennoitsijoille ja puhujille viisaista ajatuksistanne, dialogista ja hyvästä yhteistyöstä!

Kokemuksia monikielisen kyselyn tekemisestä REDCap-alustalla

Tutkimus kurottaa uutta tietoa kohti. Matkalla tutkittuun tietoon on monta etappia ja työskentelyvaihetta. Yksi minulle ajankohtainen työvaihe on ollut aineistonkeruu, jossa olen selvittänyt vanhempien kokemuksia koulun islamin opetuksesta. Lue kuvaus monikielisen kyselyn tekemisestä REDCap-alustalla tuoreessa blogikirjoituksessa. Olen kirjoittanut tekstin yhdessä Helsingin yliopiston REDCap-tiimin kanssa, ja se on julkaistu yliopiston Think Open -blogissa.

Tämä huoltajien kokemuksia koulun islamin opetuksesta selvittävä tutkimus on avoinna vastauksille 15.3.2022 asti. Tutkimukseen voi osallistua suomeksi, arabiaksi, persiaksi, somaliksi ja englanniksi.