Tutkimuksen kuvaus

Väitöskirjatutkimuksessani tutkin islamin uskonnon opetusta suomalaisessa peruskoulussa. Olen kiinnostunut siitä, millä tavoin islamin moninaisuus ilmenee islamin opetuksessa ja kodin ja koulun yhteistyössä. Tarkastelen ilmiötä islamin opettajien ja huoltajien näkökulmista.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa (1) huoltajien odotuksista, toiveista ja käsityksistä koulun islamin uskonnon opetuksesta (2) pedagogisista keinoista, joita opettajilla on ja joita he tarvitsevat islamin moninaisuuden huomioimiseen opetuksessa (3) kodin ja koulun välisen yhteistyön käytänteistä islamin opettajien ja huoltajien välillä.

Tutkimusaineistona ovat islamin opettajien haastattelut sekä monikielinen tutkimus, jossa kysytään huoltajien kokemuksia peruskoulun islamin uskonnonopetuksesta. Tutkimukseen oli mahdollista osallistua suomeksi, arabiaksi, somaliksi, persiaksi ja englanniksi. Lue lisää aineistonkeruun vaiheista Think open -blogikirjoituksesta.

Tutustu tutkimukseeni Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.