Etusivu

Ilmoittaudu mukaan tästä.

TUTTU-hankkeessa koulutetaan peruskoulun ja lukion opettajia hyödyntämään monipuolisesti ulko-oppimisympäristöjä sekä levittämään ulkona oppimisen toimintamalleja omille oppilaitoksilleen. Hankkeessa opettajat suunnittelevat monialaisen, oppimiskokonaisuuden (peruskoulussa) tai teemaopintojakson (lukiossa), joka toteutetaan omalla oppilaitoksella vuoden 2019 aikana.

Oppimiskokonaisuuden työstämisen tueksi koulutettaville järjestetään lähikoulutuksia Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Hangossa. Kokonaisuuden suunnittelua ja toteuttamista tuetaan verkkopohjaisella työskentelyllä, jossa koulutettavat ja kouluttajat arvioivat ja kehittävät toistensa suunnitelmia.

Hankkeen koulutuksissa ja toiminnassa kehitetyt toimintamallit ja oppimiskokonaisuudet raportoidaan hankkeen verkkosivulla. Lisäksi hankkeessa hyviksi havaitut toimintatavat ja -ideat kootaan hankkeen lopuksi oppimateriaaliksi kirjamuotoon.

Hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton.

Hankkeeseen pyydetään ilmoittautumaan oheisen linkin kautta 30.9.2018 mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89724/lomake.html