TUTTU VESI

Creative Commons -lisenssi

TUTTU VESI aktiviteetit sisältävät:

 1. Kaarnaveneretki
  • varhaiskasvatusikäisille suunnattu retki veden äärelle
 2. MOK-melonta
  • melontaretki erilaisin rastitehtävin
 3. Vesiympäristön lintuja
  • lintujen havainnointi maastossa
 4. Östersjöns arter och deras livsmiljöer
  • insikter i Östersjöns varierande livsmiljöer och kunskaper om olika arter och deras levnadsförhållanden
 5. Monialainen oppimiskokonaisuus: Keurusselkä
  • usean koulun sekä oppiaineen kanssa yhteistyössä tehtävä vesistöön liittyvä tehtäväkokonaisuus
 6. Mikromuovin vaikutus vesikirppuihin
  • tutkimuksellinen ja kokeellinen työ mikromuovista ja vesikirpuista
 7. Sinisimpukoiden joukkokuolema
 8. Veden olomuodot maisemassa
  • vesi monin eri tavoin -ympäristön havainnointi monipuolisesti sekä sähköisten opetusvälineiden helppo hyödyntäminen
 9. Itämeren lajeja ja ravintoketjuja
  • rastirata Itämeri-aiheeseen
 10. Havsstranden och sjöar

TUTTU VESI aktiviteetit