Linkit ja kirjallisuus

Linkit:

MAPPA materiaalipankki  

Helsingin yliopiston BioPop-tiedeluokan materiaalipankki 

Kasvien talvi – mm. tehtäviä kouluille

Pinkka – lajintuntemuksen oppimisympäristö

Ilmasto.org

Tutkija tavattavissa – palvelu kouluille

Aineenopettajagradut ja väitöskirjoja biologian ainedidaktiikasta

http://www.kiertotalousnetti.fi/ 

Jokamiehen oikeudet -ladattavat esitteet

 

Kirjallisuutta:

Cantell, H. 2015. (Toim.), Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia.PS-kustannus.

Kettunen Anna ja Laine Aulikki, 2017. Ilmiöt ihmeteltäviksi. PS-kustannus.

Norrena Juha (toim.), 2016. Ryhmä oppimaan. PS-kustannus.

Rikala Jenni, 2016. Mobiiliteknologian hyödyntäminen opetuksessa. Books on Demand.

Salo Sari, 2017. Peppu irti penkistä. PS-kustannus.

Tampio Henna ja Matti, 2014. Ulos oppimaan. PS-kustannus.

Uitto Anna, 2016 .Tutkimuksellinen lähestymistapa ympäristöopin opetuksessa. Teoksessa: Juuti, K. (toim.). Ympäristöppia opettamaan. Jyväskylä: PS-kustannus, s. 115-132.

Kervinen, A., Uitto, A., & Juuti, K. (2018). How fieldwork-oriented biology teachers establish formal outdoor education practices. Journal of Biological Education, 1-14.
Kervinen, A., Uitto, A., & Juuti, K. (2018). FIELDWORK-ORIENTATED BIOLOGY TEACHERS’VIEWS ON OUTDOOR EDUCATION. In Electronic Proceedings of the ESERA 2017 Conference. Research, Practice and Collaboration in Science Education. Dublin, Ireland: Dublin City University: Part 9: Strand 9. Environmental, health and outdoor science education (co-ed. Albert Zeyer & Marianne Achiam) (pp. 1305-1313). Dublin City University.

Chamany, K., Allen, D., & Tanner, K. (2008). Making biology learning relevant to students: integrating people, history, and context into college biology teaching. CBE life sciences education. 7(3), 267-78.

Czerniak, C.M., & Johnson, C.C. (2014). Interdisciplinary Science Teaching. Teoksessa N. G. Lederman & S.K. Abell (toim.), Handbook of research on science education. New York: Routledge.

Jeronen, E., Palmberg, I., & Yli-Panula, E. (2017). Teaching methods in biology education and sustainability education including outdoor education for promoting sustainability – A literature review. Education Sciences, 7(1), 1. //dx.doi.org/10.3390/educsci7010001

Dillon, J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D. & Benefield P. (2006). The value of outdoor learning: Evidence from research in the UK and elsewhere. School Science Review, 87(320), 107-111.

Eshach, H. (2007). Bridging in-school and out-of-school learning: Formal, non-formal, and informal education. Journal of Science Education and Technology, 16(2), 171-190.

Uitto, A., Juuti, K., Lavonen, J. & Meisalo, V. (2006). Students’ interest in biology and their out-of-school experiences. Journal of Biological Education, 40(3), 124-129.

Scott, G., Goulder, R., Wheeler, P., Scott, L., Tobin, M. & Marsham, S. 2012: The value of fieldwork in life and environmental sciences in context of higher education: A case study in learning about biodiversity. – Journal of science education and technology 21(1):11-21
DeWitt, J. ja  Storksdieck, M. 2008. A short review of school field trips: Key findings from the past and implications for the future. Visitor Studies. — 11: 181–197.

 Orion, N. (1994). Factors that influence learning during a scientific field trip in a natural environment. — Journal of Research in Science Teaching. 31: 1097–1119.

Uitto, A. 2005.  Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt.  Teoksessa Eloranta, V. Jeronen, E, Palmberg, I. (toim.). Biologia eläväksi: 194–198. PS-kustannus, Keuruu, 365 s.

 Lindemann-Matthies, P. 2005. ’Loveable’ mammals and ’lifeless’ plants: how childrens interest in common local organisms can be enhanced through observation of nature. — International Journal of Science Education 28: 895918.

Barker S., Slingsby D. & Tilling S. 2002: Teaching biology outside the classroom: is it heading for extinction? A report on biology fieldwork in the 14–19 curriculum. —  FSC Occasional Publication 72. Field Studies Council, Preston Montford.

Dillon J., Rickinson M., Teamey K., Morris M., Choi M.Y, Sanders D. & Benefield P. 2006: The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere. — School Science Review 87: 107113

Mirrahimi S., Tawil N.M., Abdullah N.A.G., Surat M. & Usman I.M.S. 2011: Developing conducive sustainable outdoor learning: The impact of natural environment on learning, social and emotional intelligence. —  Procedia Engineering 20: 389–396.

Rickinson M., Dillon J., Tearney K., Morris M., Young Choi M., Sanders D., & Benefield P. 2004: A review of research on outdoor learning. — NFER and King’s College London, London

Szczepanski A. 2007: Uterummet – ett mäktigt klassrum med många lärmiljöer. — I: Dahlgren L.O., Sjölander S., Strid J.P. & Szczepanski A. (red.), Utomhuspedagogik som kunskapskälla: Närmiljö blir lärmiljö: 9–37. Studentlitteratur, Lund.