Tietoa hankkeesta

Hankkeen taustaa

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että luonnonympäristöjen ja eliölajien tuntemus on heikentynyt, sillä kouluissa opetetaan yhä vähemmän ulko-oppimisympäristöissä. Tämä on herättänyt huolta, sillä koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä on tärkeää hyödyntää esimerkiksi ympäristökasvatuksessa. Ulko-oppimisympäristöjen hyödyntäminen on tutkimusten mukaan keskeistä ympäristövastuullisten kansalaisten kasvattamisessa. Ulkona oppimisella on myös todettu olevan yhteys oppimiseen, motivaatioon sekä fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea luokan- ja aineenopettajia omaksumaan ulkona oppimisen pedagogiikkaa ja toimintamalleja. Hankkeessa pyritään antamaan eväitä ja tukea monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen ulkona. Tavoitteena on levittää ulkona oppimisen toimintamalleja kouluyhteisöjen käyttöön sekä antaa opettajille tukea uusien OPS:ien mukaisten monialaisten kokonaisuuksien toteuttamiseen omissa oppilaitoksissaan.

Hankkeen toteuttamistapa

Hankkeessa toteutetaan viisi koulutusosiota, joista yksi on kaikille koulutettaville yhteinen. Yhteinen osio (3 op) koostuu 1) hankkeen käynnistävästä seminaarista ja ideariihestä, 2) monialaisen oppimiskokonaisuuden tai teemaopintojakson kehittämisestä verkkopohjaisesti yhdessä kouluttajien ja muiden koulutettavien kanssa, 3) oppimiskokonaisuuden toteuttamisesta omalla oppilaitoksella sekä 4) kokemuksien ja havaintojen raportoinnista ja jakamisesta verkossa.

Valinnaisissa koulutusosioissa (2 x 1 op) koulutettaville tarjotaan koulutustyöpajoja ja mahdollisuuksia testata kehitettyjä toimintamalleja yhdessä muiden koulutettavien kanssa. Koulutusosioiden lähitapaamisosuuksia tarjotaan pääkaupunkiseudulla sekä Lammin ja Tvärminnen biologisilla asemilla. Koulutettavat valitsevat kaksi omaa kokonaisuuttaan eniten tukevaa osiota.

Koulutuksessa kehitetyt toimintamallit jaetaan eteenpäin hankkeen verkkosivuilla. Kehitetyt toimintamallit, ideat ja työohjeet kootaan myös kirjamuotoon oppimateriaaliksi.