TUTTU MAA

Creative Commons -lisenssi

TUTTU MAA sisältää seuraavat aktiviteetit:

 1. Tuttu maa -koulutuspäivän tutkimukset
  • puustomittausta ja maaperän eliöstöä
 2. Biologian, liikunnan ja terveystiedon MOK
  • viuhkasuunnistus ja toiminnallisia ryhmätehtäviä
 3. Puulajiston ja kasvupaikkatekijöiden määritys linjamittausten avulla
  • maastotöitä ja tutkimustaitoja metsässä
 4. Medveten närvaro i skogen
  • Mindfulness i skog
 5. Ihmisten aiheuttaman melun vaikutus sammakoihin
  • melu saasteena -tutkimuksia maastossa
 6. Motion och repetition i skogen
  • skogsbingo
 7. Suotutkimusta
  • tehtäviä suon tutkimiseen
 8. Skogen försörjer oss
  • aktiverande, ämnesövergripande projekt av praktiskt sätt hur vi använder oss av skogens resurser i vardagen
 9. Lieroilua!
 10. Allemansrätten
  • baserad på miljöministeriets broschyr över allemansrätten- 25 praktiska påståenden om vad som är sant och falskt gällande allemansrätten.
 11. Ekosysteemipalveluita lähiluonnosta
  • mainosvideoiden tuottaminen ekosysteemipalveluista
 12. Ötökän elämää – selkärangattomien suojelualue
  • suojelualueen perustaminen lähiympäristöön

TUTTU maa