Opinnäytetyöt

SUOMALAISIA VÄITÖSKIRJOJA BIOLOGIAN DIDAKTIIKASTA

MUITA OPINNÄYTETÖITÄ

Oheiseen listaan on kerätty muutamia 2000-luvulla julkaistuja pro gradu -tutkielmia, jotka liittyvät biologian didaktiikkaan tai biologian oppimiseen. Lista ei ole täydellinen ja suuri osa tutkielmista ei ole saatavissa sähköisesti.

  • Grönholm, Anna (2013). Vad påverkar vår inlärning och hurudana inlärningspreferenser har skolelever?
  • Nykyri, Päivi (2008). Miten koulussa toteutuva ympäristökasvatus edistää lasten hyvinvointia? Tapaustutkimus ympäristökasvatuksesta prosessina.